GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zbyněk Bolcek | 15. Června 2021

Pomoc pro podnikatele: nově vznikající Centrum provozní efektivity podpoří poradci z Grant Thornton

Sdílet článek:

České firmy brzy získají místo, kam se budou moci obrátit o pomoc s optimalizací výrobních, obchodních a administrativních procesů bez ohledu na obor, ve kterém působí. V právě vznikajícím Centru provozní efektivity chtějí přispívat ke zlepšení ekonomické situace firem zaváděním účinných provozních úsporných opatření. Strategickým partnerem Centra provozní efektivity se v červnu stala poradenská skupina Grant Thornton.

Praxe ukazuje, že každá firma bez ohledu na velikost a obor činnosti se na denní bázi potýká se širokým spektrem provozních neefektivit, které ji stojí čas, peníze i kapacitu zaměstnanců. Stále převažujícím přístupem je řešit vše vlastními silami, což ale firmy v důsledku opět stojí tyto cenné zdroje. Navíc vše řeší způsobem, který je obvyklý, povrchní, zatížený provozní slepotou a mnohdy nezohledňující aktuální technologické trendy a postupy.

„Smyslem Centra provozní efektivity je poskytnout našim klientům na jednom místě řešení na tuto širokou škálu provozních potřeb a problémů, aniž by museli složitě mapovat trh poradenských služeb, hledat a vybírat tu pro ně nejvhodnější.  A to mnohdy za situace, kdy ani neví, kde přesně je tlačí bota a co lze a jakým způsobem zlepšit,“ vysvětluje Jiří Rybár, autor konceptu Centra provozní efektivity.

„Věříme, že naše zapojení do budování a rozvoje konceptu Centra provozní efektivity pomůže zejména našim českým zákazníkům z řad rodinných a středních firem rychle zregenerovat své podnikání po koronavirové krizi. Expertíza našich odborníků bude směřovat zejména do oblasti zefektivnění a digitalizace výroby, logistiky, obchodu a provozu. Očekáváme, že spolupráce s Centrem provozní efektivity přispěje k posílení naší pozice na poradenském trhu a odliší nás od konkurence,“ říká Zbyněk Bolcek, Managing Partner divize poradenských služeb Grant Thornton.

Společný rozvoj tohoto nového, svým pojetím a organizací ojedinělého poradenského konceptu, přinese oběma stranám řadu výhod. „Strategické partnerství s Centrem provozní efektivity nám dává smysl z mnoha důvodů, především synergickým způsobem rozšíříme spektrum nabízených služeb v segmentu malých a středních firem, abychom co nejlépe naplnili záměr skupiny Grant Thornton stát se univerzálním důvěryhodným partnerem našich klientů při řešení jejich rozvojových plánů,“ říká generální ředitel skupiny Grant Thornton Czech Republic David Pirner.

„Na českém trhu navíc působí řada freelancerů, malých či větších poradenských firem, nositelů specifických expertíz, kteří hledají způsoby a cesty, jak získat zákazníky pro své služby, které ve svém důsledku zlepšují provozní výkonnost a snižují náklady firem. Centrum provozní efektivity chce v tomto ohledu působit jako integrátor. Lze si ho představit jako skutečné centrum poradenských služeb, univerzální tržiště, které synergicky propojí potřeby firem na jedné straně s řešeními na straně druhé,“ doplňuje Jiří Rybár. „Spojení s Grant Thornton, pátou největší poradenskou společností na českém trhu, nám umožní rozvinout tento koncept a poskytnout službu mnohem rychleji. Na takto silnou značku budou reagovat pozitivně nejenom zájemci o tuto službu - potenciální klienti, ale také nositelé oborových expertíz, pro něž se členství v Centru provozní efektivity stane atraktivním nástrojem pro aplikaci jejich specifických odborností a zkušeností,“ uzavírá Rybár.