Business Boost

Spolupracujeme se středně velkými firmami, kterým pomáháme dosáhnout těch nejlepších obchodních výsledků. Vnímání obchodu s námi získává zcela nový rozměr. Staráme se o procesy, zákazníky až po marketing.

 

Pomůžeme vám s:

  • maximalizací zisku
  • cenotvorbou a zvýšením marže
  • namotivováním vašich lidí k lepším výsledkům
  • odlišením se od konkurence
  • vyladěním všech prodejních kanálů
  • novými i stávajícími zákazníky
  • zefektivněním reklamy

Targeting

Vždy musíte vědět, komu prodáváte. Součástí projektu může být analýza stávajících klientů a doporučení nových, doporučení perspektivních cílových skupin a efektivní cílení na zákazníky.

Přímý prodej

Různí lidé, různé prostředky. Cíl je stejný: prodat. Součástí projektu může být analýza jednotlivých kroků prodeje, výběr vhodných kanálů a způsobu komunikace, měření dat a jejich vyhodnocování.

Online prodej

Bez dobře zvládnutého onlinu se dnes neobejdete. Součástí projektu může být zvýšení výkonu kampaní při nejnižších nákladech, segmentace zákazníků a analýza jejich online chování, GAP analýza online kanálů (PPC, SEO, sociální sítě, web).

Cenotvorba

Správně nastavené ceny jsou základ. Součástí projektu může být přesný výpočet vstupních nákladů, individuální nastavení ceny a slevové politiky, konec ztrátovým obchodům.

Omnichannel

Využívejte všechny prodejní kanály naplno. Součástí projektu může být analýza stávajících způsobů prodeje, nastavení a automatizace nových kanálů, zavedení vnitřních a vnějších procesů.

Kdo nám důvěřuje?

/