GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Května 2015

Příloha k daňovému přiznání k transferovým cenám stálých provozoven

Sdílet článek:

Jak je to u stálých provozoven v případě vyplnění přílohy daňového přiznání k převodním cenám? V praxi mohou nastat dva případy. Prvním případem je situace daňového subjektu, který představuje stálou provozovnu českého daňového nerezidenta, a řeší, zdali má vyplnit novou přílohu k převodním cenám ve vztahu k transakcím s centrálou (např. alokace nákladů) či jiným spojeným osobám. Druhým případem je situace, kdy český daňový rezident obchoduje se stálou provozovnou spojené osoby a zároveň i s centrálou této stálé provozovny (např. česká stálá provozovna britské spojené osoby poskytuje služby české společnosti a zároveň její londýnská centrála poskytuje licenci stejné české společnosti). Jak bude v tomto případě příloha k převodním cenám vyplněna?

V prvním případě řešíme otázku, zdali stálá provozovna daňového nerezidenta České republiky (§ 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – dále „ZDP“) má povinnost vyplnit Samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu daňového přiznání (dále „Příloha k převodním cenám“) a pokud ano tak, v jakém rozsahu. Předpokládáme, že zde stálá provozovna existuje v souladu s platnou a účinnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Podle pokynů k vyplnění Přílohy k převodním cenám se Příloha k převodním cenám vyplňuje za každou spojenou osobu (§ 23 odst. 7 písm. a) a b) ZDP) zvlášť, pokud za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a jsou splněny další podmínky uvedené v pokynech k vyplnění Přílohy k převodním cenám. Již zde bychom chtěli uvést, že stálá provozovna není vlastně z pohledu soukromého práva samostatnou osobou, ale je součástí zahraniční společnosti. Stálá provozovna je tak pouze právní daňovou fikcí, aby Česká republika mohla zdanit část zisků zahraniční společnosti v České republice. Z toho vyplývá, že zahraniční části společnosti (tzv. zřizovatele) nelze považovat za spojenou osobu ve vztahu ke stálé provozovně a z tohoto pohledu „interní transakce“ mezi zřizovatelem stálé provozovny a samotnou provozovnou nejsou legislativně podchyceny.

Je však otázkou, zdali by stálá provozovna neměla vyplnit Přílohu k převodním cenám, pokud přímo realizuje transakce se spojenými osobami samotné zahraniční společnosti. I v této souvislosti však pokyny k vyplnění Přílohy k převodním cenám poskytují odpověď, kdy přímo uvádí, že povinnost vyplnění Přílohy k převodním cenám se nevztahuje na stálé provozovny daňových nerezidentů. Přílohu k převodním cenám, vč. pokynů k vyplnění lze nalézt na tomto odkaze: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Prehled-transakci-25_5404-E-MFin-5404-E_v1.pdf.

V případě druhé situace se vychází ze stejné logiky. Stálá provozovna není z pohledu soukromého práva samostatnou osobou, ale je součástí zahraniční společnosti. Proto česká společnost bude vyplňovat za britskou společnost pouze jednu přílohu a zahrne do ní jak transakce s centrálou (nákup licenčních poplatků), tak i služby poskytované ze strany české stálé provozovny britské spojené osoby (nákup služeb).

Při vyplnění přílohy se doporučujeme podívat na odpovědi české finanční správy k nejčastějším otázkám daňových poplatníků zveřejněných na tomto linku: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-prevodni-ceny-5909

Dotýká se Vás tento problém a chcete vědět více? Rádi Vám v této věci pomůžeme. V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.