GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 8. Června 2021

Finanční správa loni doměřila 1,4 mld. Kč v rámci kontrol převodních cen

Sdílet článek:

Finanční zpráva zveřejnila začátkem června výsledky statistiky kontrol převodních cen mezi spojenými osobami za období roku 2020. Suma doměřené daně byla nejvyšší od roku 2012 a tvoří téměř čtvrtinu celkové částky doměřené na převodních cenách od roku 2014. Významná je i částka zvýšení daňového základu včetně snížení ztráty. Zajímavá je informace, že od roku 214 proběhlo celkem 2431 kontrol zaměřených čistě na převodní ceny.

Je nutné zdůraznit, že problémy s deficitem státního rozpočtu budou jistě potřebovat pokrytí na příjmové straně. Jelikož je problematika převodních cen úzce spojena s problematikou mezinárodního zdanění a zejména zdanění velkých nadnárodních korporací obecně, lze jistě čekat, že v příštích letech nebude trend kontrol mezinárodních daní a zejména převodních cen polevovat, ale naopak bude jistě nabývat na intenzitě. Ostatně, tomu nasvědčuje i poslední věta tiskové zprávy:

Problematika transferových cen je celosvětově vnímána jako vysoce riziková oblast, která bývá nadnárodními skupinami využívána k agresivnímu daňovému plánování a často i k daňovým únikům.