GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Jakoubek | Zuzana Kalincová | 21. Prosince 2022

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

Sdílet článek:

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu potvrzujícího doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě správcem daně připravené, avšak z pohledu NSS nesprávné a nepřezkoumatelné analýzy referenční ceny.

Ačkoliv je v rozhodnutí obsaženo několik pasáží mířících na materiální otázky, považujeme za stejně zásadní, či možná ještě zásadnější apel NSS na procesní otázky, který může zůstat skryt za některými komentáři k věcným otázkám.

NSS ve výsledku opět zdůraznil, že v případě převodních cen, tedy zejména při prokazování referenční ceny, je důkazní břemeno vždy a pouze na straně správce daně, který je povinen konkrétně a věcně, na základě prokázaných skutečností, zpochybnit analýzu připravenou a aplikovanou daňovým subjektem. A pouze v případě, že se mu to povede, může vkročit do další fáze, a to přípravy vlastní analýzy referenční ceny, kdy je povinen opatřit si veškeré důkazní prostředky ke správnému stanovení referenční nezávislé ceny, avšak i s touto důkladně podloženou a dostatečně odůvodněnou analýzou musí dát daňovému subjektu prostor k vyjádření a zpochybnění či vysvětlení vzniklých rozdílů.

NSS komentuje otázky výběru společností se záporným EBIT do vzorku, nedostatečnou argumentaci pro volbu metody, způsob výběru a zpracování dat ve vzorku a vyslovuje se i k dalším otázkám jak v materiální, tak v procesní rovině.

Svým klientům budeme rádi nápomocni analyzovat nastavení převodních cen i ve světle výše uvedeného judikátu. V každém případě je opět potvrzeno, že je nutné, aby klienti připravili detailní analýzu převodních cen, ideálně s pomocí odborníka. Za takto důkladně připravenou analýzou je nutné si v daňové kontrole stát, na všechny pochybnosti a argumenty správce daně řádně a promptně reagovat a nenechávat si věcné argumenty až do nejvyšších instancí daňového řízení.

S ohledem na rozsah a povahu komentářů připravíme v následujících týdnech ve spolupráci s daňovým subjektem podrobnější rozbor závěrů předložených v rozsudku, budeme tyto závěry konfrontovat se stanovisky daňové správy, a rádi poskytneme detailnější náhled na vliv, který bude mít tento rozsudek na budoucí praxi převodních cen v České republice.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky se na nás neváhejte obrátit.

Autor: Jiří Jakoubek, Zuzana Kalincová