GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | 5. Ledna 2024

Zdanění cenných papírů v roce 2025

Sdílet článek:

Přijetím konsolidačního balíčku došlo v rámci novely zákona o daních z příjmů ke mnoha změnám, které jsme vám již shrnuli v článku zde.

Rádi bychom zdůraznili, že došlo ke zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů obchodních korporací s platností od 01.01.2025.

Připomínáme, že v současnosti je stále možné obchodovat s cennými papíry a obchodními podíly bez limitu pro osvobození od daně, pokud poplatník splní podmínku časového testu 3 let, u obchodních podílů pak 5 let.

Jaké jsou tedy konkrétní změny v právní úpravě týkající se obchodování s cennými papíry a podíly obchodních korporací od roku 2025?

  • Pro osvobození od daně z příjmů je zaveden limit na příjmy ve výši 40 mil. Kč za zdaňovací období, kdy se limit započítává souhrnně pro všechny příjmy z prodeje cenných papírů a obchodních podílů (limit nelze aplikovat zvlášť na každý jednotlivý příjem). Příjmy z prodeje cenných papírů a obchodních podílů nad stanovený limit 40 mil. Kč za zdaňovací období budou podléhat zdanění podle § 10 zákona o daních z příjmů.
  • Zároveň může fyzická osoba v daňovém přiznání uplatnit jako výdaj tržní hodnotu cenného papíru stanovenou podle zákona o oceňování k 31.12.2024.
  • Souhrnný příjem za zdaňovací období bude nutné rozdělit poměrově na příjem osvobozený a zdanitelný z důvodu omezení uplatnitelnosti výdajů. Znamená to tedy, že pokud bude zdanitelný příjem v poměru 10 % a osvobozený příjem 90 %, bude možné proti příjmům uplatnit pouze výdaj ve výši 10 % z celkových výdajů.
  • V případě, že se prodej uskuteční v roce 2024, ale peněžní prostředky budou příjemci vyplaceny až v roce 2025, bude možné uplatnit jako výdaj hodnotu cenného papíru určenou dle zákona o oceňování ke dni uskutečněného prodeje, tj. rok 2024. Přitom platí, že poplatník může nadále uplatnit výdaj v podobě pořizovací či nabývací ceny cenného papíru.

V případě, že se Vás mohou tyto změny v roce 2025 a dalších letech dotknout, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám budeme v této oblasti nápomocni, ať už s nastavením Vašeho kapitálového portfolia nebo s přeceněním cenných papírů a obchodních podílů podle zákona o oceňování k 31.12.2024.