GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 5. Prosince 2023

Konsolidační balíček – změna sazby DPPO a související vliv na kalkulaci odložené daně

Sdílet článek:

Konsolidační balíček aneb „ozdravný balíček“ jak je zejména vládou nazýván, přináší řadu změn, o kterých jsme vás detailněji informovali v našich předchozích článcích. Jednou z těchto novinek je změna sazby daně z příjmů právnických osob. Sazba daně se navýší, a to z dosavadních 19 % na 21 %. Účinnost této změny bude od 1. 1. 2024.

Asi každý si ihned uvědomí, že při sestavení řádného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá po 1. 1. 2024 bude muset použít novou sazbu daně. Nicméně už menší okruh lidí domyslí i další dopad a to, že tato změna sazby daně se musí promítnout i do kalkulace odložené daně, a to již v rámci účetního/zdaňovacího roku 2023, resp. předchozího účetního období před nabytím účinnosti této změny. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že odložená daň se počítá ze sazby daně z příjmů platné v období, ve kterém budou daňový závazek nebo daňová pohledávka uplatněny. A právě tato sazba daně se nám nyní mění, tzn. při sestavení účetní závěrky za účetní období roku 2023 budeme vědět, že budoucí sazba daně nebude již 19 %, ale 21 %.

Nezapomeňte tedy ve svých kalkulací provést aktualizaci.