GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Tomáš Plešingr | 22. Února 2022

Ukončení DIS na konci února 2022, přechod na novou DIS+

Sdílet článek:

Jak jsme již informovali dříve v GT News, na konci února 2022 končí provoz původních DIS (daňových informačních schránek). Od 1. 3. 2022 by měly být využívány výhradně nové DIS+. V nové DIS+ jsou přístupné vybrané údaje z daňového spisu vedeného u správce daně, informace z osobních daňových účtů, je možné činit podání a k dispozici jsou další funkcionality. Ze staré DIS do nové DIS+ se žádná nastavení ohledně přístupů či oprávnění automaticky nepřenáší.

Je tedy na čase provést aktivaci nové DIS+ a nastavit příslušná pověření pro osoby, které by měly spravovat či měly nahlížet do DIS+ (zaměstnanci, zástupci společnosti apod), což nemusí být v řadě případů zcela jednoduchá záležitost. Aktivace DIS+ se v podstatě provede prvním přihlášením na portálu www.mojedane.cz (následně volba „Online finanční správa“). Přihlásit se je možné přes „Identitu občana“ (např. bankovní identita) nebo přes přístupové údaje do datové schránky nebo přes přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR (zde je nutná osobní návštěva u správce daně). Důležité však je, že toto přihlášení musí provést oprávněná osoba daného subjektu, tedy zejména statutární orgán, přičemž v prvním kroku se dané osobě aktivuje její osobní DIS+. Následně se (maximálně do 48 hodin) aktualizují data pro příslušnou osobu včetně zobrazeni DIS+ dalších subjektů, kde je daná fyzická osoba tzv. oprávněnou osobou (např. jednatel dané společnosti) a může tedy vstoupit do těchto DIS+ a provádět další nastavení. 

K aktivaci tedy musí být k dispozici statutární orgán s příslušným typem přihlašovacích údajů. Problém navíc nastává v situaci, kdy statutárním orgánem je zahraniční osoba. V takovém případě je v současné době jen jeden možný způsob přihlášení do systému, a to prostřednictvím přístupového údaje přiděleného Finanční správou ČR, kde je vyžadována osobní návštěva u správce daně po předchozím vyplnění on-line žádosti. To v řadě případů bude poměrně velká komplikace pro zprovoznění DIS+.

Po aktivaci DIS+ je možné udělit pověření pro osoby, které budou s DIS nakládat. Můžou to být zaměstnanci či např. zástupce společnosti (daňový poradce), přičemž lze udělit různé úrovně pověření (úplné, administrátor, nahlížení). Děje se tak zcela mimo účast správce daně. Udělení pověření není bráno jako udělení určité formy zmocnění ve vztahu ke správci daně.

S ohledem na možné komplikace s aktivací DIS+ zveřejnila Finanční správa ČR 18. 2. 2022 tiskovou zprávu, kde uvádí, že bude zřízena na dočasnou dobu (maximálně 9 měsíců) speciální služba nahlížení na vybrané údaje pro uživatele původních DIS, kteří ztratí možnost využívat původní DIS a bude u nich problematické zajistit přechod na novou DIS+. Bude tedy i nadále po přechodnou dobu možné nahlížet na vybrané údaje v původní DIS. Bude to umožněno i zmocněným zástupcům, kteří do původní DIS vstupovali na základě neomezené plné moci. Pokud zástupce přistupoval do původní DIS na základě speciální plné moci, novou přechodnou službu nahlížení nebude moci využívat. Služba nahlížení by měla být zprovozněna v druhém týdnu měsíce března 2022. Přístup uživatelům bude umožněn na stránce www.mojedane.cz.