GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

David Pirner | 26. Května 2023

Reakce na vyjádření ministra Ivana Bartoše k Analýze záměru náhrady rodných čísel

Sdílet článek:

Rodná čísla mají být nahrazena novými identifikátory fyzických osob. K tématu, které poslední dny tolik rezonuje v médiích, se dnes vyjádřil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Ústředním motivem debaty, kterou záměr vyvolal, je výše nákladů na jeho realizaci. Analýza naší společnosti je odhadla na 56,2 miliardy korun.

Grant Thornton je globální poradenská organizace, v Česku patří mezi naše klienty řada společností, pro které plánovaná změna v přístupu k identifikaci občanů může znamenat zásadní dopad do jejich chodu a hospodaření.

Vedení dotčených společností musí být s ohledem na zájmy klientů a vlastníků připraveno na realizaci chystaných změn. Musí znát kvalifikovaný odhad pravděpodobného nikoliv optimistického scénáře. Také proto jsme jako poradci měli zadání odhadnout konzervativně ekonomické dopady na soukromý i veřejný sektor.

Naše studie je založená na veřejně dostupných informacích, faktech obsažených v předchozích dokumentech a podkladech. Ty jsme dále doplnili o výstupy z šetření na vybraném vzorku společností různých typů, u kterých se předpokládá, že budou změnou ovlivněny.

Při vlastní přípravě studie jsme komunikovali také s dotčenými veřejnými subjekty včetně ministerstev. Tato interakce ukázala, že ve chvíli dokončení studie nebyly žádné aktuálnější dopadové studie než důvodová zpráva z roku 2019.

Naší rolí není obhajovat či odmítat plánovanou změnu, ale doplnit diskuzi o kvalifikovaný odhad ekonomických dopadů. Stojíme si za svými zjištěními, naši studii jsme poskytli ministerstvu a jsme připraveni diskutovat na odborné rovině o vybraných předpokladech a údajích, na základě kterých byl odhad nákladů ve studii stanoven.

K výhradám zmíněným na tiskové konferenci pana ministra bychom rádi uvedli, že studie:

  • skutečně pracuje se scénářem postupného nahrazování (nikoliv rušení) rodných čísel a výstupy z ní jsou tedy pro aktuální diskuzi relevantní
  • zahrnuje do odhadu nákladů pouze část (nikoliv všechny) zaměstnanců  veřejného sektoru a náklad na jednoho zaměstnance je při stanovení odhadu uveden jako průměr hodnot z jednotlivých resortů
  • pracuje při odhadu dopadů pouze s 15 % českých společností podle ČSÚ (tedy nikoliv se všemi), které považujeme za relevantní. U malých firem byl navíc odhad ještě dále ponížen s ohledem na jejich menší očekávanou zátěž