GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zbyněk Bolcek | 30. Července 2020

Pomohli jsme najít strategického partnera pro Dopravní podnik Ostrava

Sdílet článek:

V červenci jsme úspěšně završili práci pro Dopravní podnik Ostrava. Ta spočívala v analýze strategického vývoje jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a následném poradenství při výběru strategického partnera a zajištění celé prodejní transakce. Firma se nově stane součástí skupiny Škoda Transportation. EKOVA ELECTRIC zajišťuje údržbu, modernizaci a výrobu tramvají, trolejbusů a elektrických autobusů.

„Jsem rád, že se nám podařilo celý tento projekt úspěšně dokončit. Jednalo se o velmi náročnou specifickou zakázku opravdu velkého rozsahu, která byla i pro nás výjimečná,“ říká David Pirner, zakládající společník skupiny Grant Thornton Czech Republic.

Naše komplexní poradenství zahrnovalo několik fází. Na začátku projektu bylo třeba analyzovat tři varianty dalšího strategického rozvoje společnosti EKOVA ELECTRIC. Jednalo se o variantu pokračování v současném provozu a směřování beze změny, další možností bylo znovu začlenění firmy do Dopravního podniku Ostrava jako samostatného střediska oprav a údržby a poslední variantou byl vstup strategického partnera. Právě pro tuto poslední možnost jsme museli zajistit z trhu konkrétní nabídky potenciálních zájemců, aby se pak Dopravní podnik Ostrava mohl na základě jasných a konkrétních informací správně rozhodnout.

V další fázi jsme zpracovali analýzu jednotlivých strategických variant dalšího vývoje, ze které vzešla jako preferovaná varianta prodeje. Poslední fází byla komplexní podpora v rámci negociace finálních podmínek transakční dokumentace včetně poskytování právních služeb advokátní kanceláří GT Legal. Jednání byla vedena se společností Škoda Transportation, jejíž závazná nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Celou transakci následně finálně potvrdilo Zastupitelstvo města Ostravy. Smlouva o koupi stoprocentního podílu v EKOVA ELETRIC byla podepsána 7. července, k samotnému převodu na skupinu Škoda Transportation dojde v příštím roce.

Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC jsme poskytovali Dopravnímu podniku Ostrava od listopadu loňského roku, zakázku jsme získali ve výběrovém řízení.