GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Mandíková | 7. Května 2024

Nařízení EU schváleno: nové podmínky pro krátkodobé pronájmy

Sdílet článek:

Krátkodobý pronájem představuje významnou konkurenci tradičního ubytování v hotelech a penzionech a nabízí alternativu pro turisty, kteří preferují flexibilitu, autenticitu a soukromí, třeba i za cenu větší míry rizika a nižší regulace. V současnosti tvoří tato forma ubytování přibližně čtvrtinu turistického ubytování v Evropské unii, a není proto pochyb, že se stává nezanedbatelnou součástí cestovního ruchu. S rozšířením institutu krátkodobého pronájmu a rozvojem masivně populárních online platforem, jako je Airbnb, ovšem vyvstává čím dál více otázek ohledně regulace a daňových aspektů tohoto trendu a s tím spojených výzev.

Některé z problematických aspektů krátkodobých pronájmů by mělo pomoci vyřešit nařízení 2024/1028[1], které dne 18.3. tohoto roku schválila Rada EU. Cílem nařízení je především zvýšit transparentnost a harmonizovat právní úpravu týkající se shromažďování a sdílení údajů v oblasti krátkodobých pronájmů.

Registrace hostitelů a nemovitostí

Nejdůležitější změnou, kterou nařízení přinese, je bezesporu možnost členských států zavést registrační systém hostitelů a ubytovacích jednotek. Registrační systém bude navíc možné zavést i pouze pro vybrané území v rámci členského státu. Registrace by měla fungovat poměrně jednoduše – hostitelům bude stačit předložit prohlášení obsahující požadované informace a následně budou automaticky registrováni do systému.

Kontrolní vnitrostátní orgány budou teprve ex post ověřovat poskytnuté údaje a v případě potřeby budou oprávněny platnost registrace pozastavit či zcela odejmout. Přiměřené úsilí k ověřování informací budou ale muset vyvinout i online platformy nabízející krátkodobé pronájmy. V případě nedodržení stanovených povinností totiž hrozí sankce nejen hostitelům, ale také již zmíněným platformám.

Shromažďování informací

Další podstatnou novinkou obsaženou v nařízení je zavedení povinnosti online platforem shromažďovat a v pravidelných intervalech předávat jednotnému digitálnímu vstupnímu místu, které bude zřízeno příslušným členským státem, informace o hostitelích a pronajímaných jednotkách (například počet nocí, na které byla registrovaná nemovitost pronajata, počet hostů, konkrétní adresa, registrační číslo apod.).

Přístup k údajům shromažďovaným v digitálním vstupním místě budou mít určené vnitrostátní orgány zodpovědné za dodržování veřejnoprávních povinností v oblasti krátkodobých pronájmů. Tyto orgány budou zároveň moci v anonymizované podobě sdílet informace s institucemi provádějícími statistický výzkum. To by mělo v důsledku znamenat jednak transparentní získávání informací a jejich následné využití při efektivní kontrole dodržování stanovených povinností, ale zároveň možnost využít statistická data k přijímání potřebné legislativy.

Nařízení vstoupí v platnost po uplynutí 24 měsíců od zveřejnění v Úředním věstníku EU, tedy až v roce 2026. Do té doby bude ale třeba adaptovat český právní řád tak, aby odpovídal požadavkům v něm obsaženým – zákonodárce bude muset upravit postupy registrace hostitelů a nemovitostí, jednotně stanovit povinnosti online platforem, zřídit a upravit fungování jednotného digitálního místa a stanovit sankce za porušení povinností v nařízení. Dopady na stávající situaci na trhu s krátkodobým ubytováním by měly být veskrze pozitivní, a to nejen pro stát, ale i pro hostitele, online platformy, a samozřejmě i pro turisty. Hostitelé výměnou za mírnou administrativní zátěž spojenou s registrací získají transparentní přehled povinností a snad i větší legitimitu jejich činnosti, zatímco turisté se dočkají větší přehlednosti nabídek, regulaci a z toho vyplývající větší bezpečnosti. Online platformy budou těžit z jednotnosti pravidel pro registrační systémy napříč EU, která povede ke zpřehlednění jejich povinností a zjednodušení podnikání ve více členských státech.

[1] Dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1028