Marie Mandíková

Koncipient, Legal

Marie Mandíková je advokátní koncipientkou a ve své praxi se zaměřuje zejména na pracovní právo, závazkové právo, obchodní a korporátní právo.

Marie v advokátní kanceláři GT Legal pracuje od roku 2024. Předtím působila jako legislativní asistentka místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Marie absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím