GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jessica Vaculíková | 18. Června 2024

Novela zákona o zaměstnanosti

Sdílet článek:

Od 1. července 2024 vstoupí v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, (dále jen „novela“) , která přináší mimo jiné významné změny v oblasti zaměstnávání cizinců. Tyto změny zahrnují nejen úpravu povinností pro zaměstnavatele, ale především rozšíření, respektive výrazné ulehčení přístupu cizinců z některých třetích zemí na český pracovní trh.

I po novele nadále přetrvává informační povinnost zaměstnavatelů vůči úřadu práce ohledně zaměstnání nebo skončení zaměstnání cizince. Na základě novely však bude možné splnit tuto povinnost výhradně digitálně. Zmíněná informační povinnost tak může být splněna jedním ze tří způsobů:

  • vyplněním internetového formuláře;
  • skrze datovou schránku;
  • skrze rozhraní Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem novely tak je zjednodušit a zefektivnit komunikaci mezi úřady a zaměstnavateli.

Další změna, kterou novela přináší, má za cíl zrychlit proces náboru cizinců v situaci, kdy je na tuzemském trhu práce nedostatek pracovních sil. V současnosti musí zaměstnavatel, který chce zaměstnat cizince se zaměstnaneckou kartou, nejprve oznámit volné pracovní místo úřadu práce. Poté pracovní místo musí projít tzv. testem trhu práce, kdy po dobu 30 dní musí pracovní místo zůstat neobsazené, a teprve potom může být obsazeno držitelem zaměstnanecké karty. Od července letošního roku však bude možné tento test v některých případech vynechat, pokud to umožňuje situace na trhu práce.

Novela také rozšiřuje kategorii osob s volným přístupem na trh práce. Nově bude vláda nařízením určovat státy, jejichž občané budou mít volný přístup na český pracovní trh bez nutnosti získat pracovní povolení, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu. Mezi státy, jejichž občané budou mít volný přístup patří, zatím následujících 9 zemí: Austrálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Spojené království, USA a Izrael.

Je však nutné upozornit, že výše uvedená výjimka z povinnosti získání povolení k zaměstnání je záležitostí pracovněprávního charakteru, nevztahuje se tak na pobytová oprávnění. Cizinci z výše uvedených třetích zemí tak budou i nadále potřebovat povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.