GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Olga Králíčková | 18. Června 2024

Je libo džem nebo marmeládu? Aneb snídaňová směrnice s novými pravidly

Sdílet článek:

Evropská unie dlouhodobě podporuje spotřebitele v aktivním přístupu k vlastnímu zdraví a snaží se jim usnadnit orientaci v potravinářských produktech. Za tímto účelem byla přijata i Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě a 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě, tzv. „snídaňová směrnice“. U jednotlivých produktů ze svého názvu upravuje pravidla pro jejich složení a označení, podporuje tak prosazovaný princip „od zemědělce ke spotřebiteli“ a usnadňuje spotřebitelům informované rozhodování.

Výrazná je úprava týkající se medu, kde se Rada Evropské unie („Rada“) rozhodla pustit do boje s jeho falšováním. Pro medy vyrobené z vícero medů je nově zavedena povinnost uvádět procentuální podíl a označení země původu. V zájmu flexibility a nenarušení volného pohybu na trhu členské státy mohou povolit, v případě směsí medu s více než čtyřmi různými zeměmi původu, uvedení pouze čtyř největších podílů, pokud dohromady představují více než 50 % celkového obsahu. U balení do 30 g lze pak v zájmu šetření místem na obalu použít pouze kód pro označení země původu.

Fakt, že ovocné šťávy na rozdíl např. od ovocných nektarů nesmějí obsahovat přidaný cukr, stále ještě není znám všem spotřebitelům. Často proto raději sáhnou třeba po ovocném nektaru, na kterém je však viditelně uvedeno „bez přidaného cukru“ nebo obdobná proklamace. Za tímto účelem Rada rozhodla, že podobná výživová tvrzení mohou být přítomná i na ovocných šťávách. Dále vzhledem k poptávce po snižování obsahu cukru v potravinách a vzhledem k tomu, že už existují technologické postupy, které to umožňují, byly pro ovocné šťávy s obsahem cukru alespoň o 30 % nižším zavedeny tři kategorie – ovocné šťávy se sníženým obsahem cukru, koncentrované ovocné šťávy se sníženým obsahem cukru a ovocné šťávy z koncentrátu se sníženým obsahem cukru.

Novinky nás čekají i u marmelád a džemů. Směrnice zvyšuje obsah ovoce v džemech na 450 g obecně (350 g u červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, šípků a kdoulí) a v džemech výběrových (Extra) na 500 g obecně (450 g u červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, šípků a kdoulí). Možná nás čeká i velký návrat označení „marmeláda“, které mohlo být doteď užíváno jen pro produkt z citrusů. Rada ale zohlednila, že v některých zemích se více než slovo džem používá právě slovo marmeláda a členským státům je tak umožněno povolit název marmeláda výběrová (Extra) pro výrobek džem výběrový (Extra).

Na své si přijdou i spotřebitelé s laktózovou intolerancí, kteří jistě ocení fakt, že je nově povoleno zpracování umožňující výrobu sušených mléčných produktů bez laktózy.