GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Koubek | 4. Června 2024

Moratorium – ochrana podnikatele před úpadkem

Sdílet článek:

Insolvence je v českém podnikatelském prostředí často vnímána jako faktický konec podnikání. Pokud je ohledně podnikatele podán insolvenční návrh (věřitelský či dlužnický), je to mnohdy bráno jako něco, z čeho už není cesty ven. To je však zásadní omyl. Podnikatel má i v takové situaci k dispozici prostředky, jak své podnikání ještě zachránit. Jedním z nich je moratorium.

Co je to moratorium

Moratorium je právní institut, který umožňuje dlužníkovi – podnikateli překonat tíživou finanční situaci a zachovat jeho podnikání. Po dobu moratoria totiž není možné vydat rozhodnutí o úpadku. Tím je dlužníkovi umožněno nalézt řešení finančních problémů a úpadek odvrátit.

Jak moratorium funguje

Moratorium spočívá v ochraně dlužníka před jeho věřiteli po stanovenou dobu. Během moratoria je dlužníkovi umožněno, aby některé své dluhy po dobu trvání moratoria hradil přednostně před ostatními svými dříve splatnými dluhy. Moratorium trvá zpravidla 3 měsíce a může být jednou prodlouženo o dalších 30 dnů.

Pokud má dlužník o využití moratoria zájem, je nutné, aby jednal rychle. Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele, musí dlužník podat návrh na vyhlášení moratoria do 15 dnů. Podal-li dlužník insolvenční návrh sám, musí podat návrh na vyhlášení moratoria dokonce do 7 dnů. Společně s návrhem je pak dlužník povinen přiložit písemný souhlas většiny svých věřitelů.

Po dobu trvání moratoria zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Po dobu moratoria tedy nelze proti dlužníkovi provádět exekuci ani uplatňovat zajištění.

Hlavní výhody moratoria

Moratorium je vhodný nástroj k dočasné ochraně podnikatele, který může v mezidobí revitalizovat svůj podnik a úpadek odvrátit, nebo může s věřiteli vyjednat podmínky budoucí reorganizace. To je v praxi nejčastější postup, kdy si podnikatel tzv. koupí čas na to, aby mohl se svými věřiteli domluvit předbalenou reorganizaci.

Kdy má smysl pokoušet se o moratorium?

Jít cestou moratoria má smysl v případě, kdy má podnikatel jasný plán na záchranu svého podnikání. Podnikatel by měl mít konkrétní představu, čeho chce dosáhnout, respektive jakým způsobem může úpadek odvrátit a jaké právní, ekonomické a jiné prostředky k tomu bude třeba použít. Moratorium může být vhodným prostředkem také v případě prostého výpadku cash flow.

Shrnutí

Moratorium je v případě jasné vize dobrým nástrojem pro dočasnou ochranu podnikatele před úpadkem. Klíčové je začít situaci řešit včas, neotálet s podáním návrhu a mít konkrétní plán na záchranu.

Vzhledem k tomu, že sepis návrhu na vyhlášení moratoria a úspěšná revitalizace podnikatelské činnosti vyžaduje perfektní souhru právních, ekonomických a daňových poradců, ideálním partnerem pro podnikatele usilující o úspěšné odvrácení úpadku (či hrozícího úpadku) je silná poradenská skupina, kde dostane podnikatel veškeré služby pod jednou střechou.

Přesně to Vám můžeme v Grant Thornton nabídnout. Náš tým expertů s bohatými zkušenostmi je vám proto připraven kdykoliv pomoci.