GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Koubek | 5. Června 2024

Zkrácení oddlužení na 3 roky – jak by měli věřitelé reagovat

Sdílet článek:

Dne 22. 5. 2024 úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou novela insolvenčního zákona. Zákon se nyní nachází v Senátu. Na základě novely má dojít mimo jiné k plošnému zkrácení oddlužení všech dlužníků na tři roky. Zkrácení vychází z evropské legislativy a představuje aktuální společenský trend, jehož snahou je vracet dlužníky co nejrychleji zpět do ekonomického života. Jak se však tato změna dotkne věřitelů?

Obezřetnost na prvním místě

Pro věřitele novela rozhodně nepředstavuje dobrou zprávu. Nerovnováha ve vztahu věřitel – dlužník se tímto posouvá ještě více na stranu dlužníka. Vymahatelnost pohledávek v České republice se tímto opět sníží. Pokud tedy současný legislativní stav nutí věřitele při navazování obchodních vztahů k obezřetnosti, po novele bude situace ještě horší. Věřitelé budou nuceni své dlužníky více prověřovat, protože případné oddlužení dlužníka bude pro nezajištěného věřitele znamenat v podstatě absolutní odpis pohledávky.

Zajištění, zajištění, zajištění

Jak by tedy měli věřitelé adekvátně na novelu insolvenčního zákona reagovat? Kromě poctivého prověřování osobních a majetkových poměrů dlužníka by se měli snažit o maximální zajištění pohledávky. A to tak, aby v případě úpadku dlužníka měli postavení tzv. zajištěného věřitele a uspokojovali se přednostně ze zpeněžení předmětu zajištění.

Ne všechny zajišťovací instrumenty však insolvenční zákon považuje za zajištění. Například se směnkou se vám postavení zajištěného věřitele nedostane.

Jako zajištění může věřitelům posloužit i majetek osob odlišných od dlužníka – třeba jeho rodinných známých či přátel. Důležité je, aby měl věřitel v případě finančních potíží dlužníka náhradní zdroj uspokojení.

Kdo je nyní nejvíce ohrožen?

Zmírnění podmínek oddlužení se dotkne všech věřitelů, s obavami však na novelu hledí zejména společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Na nižší vymahatelnost pohledávek totiž nejvíce doplatí obyvatelé bytových domů (členové SVJ či družstva), kde dlužník bydlí. Ti budou muset dluhy reálně uhradit ze svého.

Shrnutí

Novela insolvenčního zákona bude po své účinnosti znamenat další praktické zhoršení pozice všech nezajištěných věřitelů. Ti v případě oddlužení svého dlužníka obdrží za pohledávku ještě méně než v minulosti.

Pokud chtějí věřitelé této situaci předejít, měli by vyvinout zvýšené úsilí při prověřování osobních a majetkových poměrů dlužníka předtím, než s ním jakýkoliv obchodní vztah naváží. Jednoznačně lze doporučit také co největší zajištění pohledávky tak, aby měl věřitel v případě insolvenčního řízení postavení zajištěného věřitele, nebo aby měl věřitel jiný, náhradní zdroj uspokojení.