GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Magdaléna Janigová | 13. Prosince 2023

Největší evaluace za 10 let. Jsme hrdí, že naše výstupy posunují klíčovou debatu o politice soudržnosti EU, říká Lukáš Maláč

Sdílet článek:

Společnost Naviga Advisory and Evaluation, která je součástí skupiny Grant Thornton, dokončila letos v srpnu projekt výsledkové evaluace Dohody o partnerství 2014-2020, který jsme představili v dřívějším článku. V návaznosti na výsledky této evaluace bylo v listopadu 2023 Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádáno sedm kulatých stolů, na kterých přednášeli také naši kolegové z NAE.

Dohoda o partnerství 2014-2020 byla největší evaluací, která byla na českém trhu za posledních zhruba 10 let zpracovaná a jejím cílem bylo komplexně vyhodnotit přínosy a dopady podpory z fondů EU v ČR v programovém období 2014–2020.

Cílem kulatých stolů, které se konaly v návaznosti na výsledky evaluace Dohody o partnerství, bylo debatovat závěry a doporučení této evaluace. Na tomto základě tak bylo diskutováno, na jaké oblasti a cíle by se měla zaměřit implementace fondů EU ve stávajícím programovém období 2021–2027 a především příprava nového programového období po roce 2028 tak, aby fondy EU v ČR přinášely skutečně přidanou hodnotu a byly co nejefektivněji využity.

Zástupci NAE, Lukáš Maláč a Marek Petráš, byli součástí čtyř z těchto sedmi kulatých stolů, na kterých prezentovali závěry a doporučení evaluace a zároveň se účastnili diskuse ohledně budoucnosti politiky soudržnosti EU v ČR. Konkrétně šlo o kulaté stoly na následující témata:

  • Ochrana životního prostředí
  • Doprava
  • Vzdělávání
  • Výzkum, vývoj a inovace

 

Mimo zástupce odpovídajících ministerstev a vlády ČR (vč. například náměstka ministryně pro výzkum, vývoj a inovace) se kulatých stolů zúčastnili vrcholní zástupci relevantních stakeholderů na úrovni státní správy, samosprávy, akademického sektoru, Hospodářské komory, zájmových organizací a neziskového sektoru.

Lukáš Maláč, Senior Project Manager z týmu evaluací NAE, říká: „Věříme, že otevřená a velmi přínosná diskuze z těchto kulatých stolů přispěje k lépe zacílenému a efektivnějšímu čerpání z fondů EU v budoucnosti tak, aby se díky této podpoře lépe dosáhlo celkového cíle politiky soudržnosti, jejíž vize zní: soudržné společnosti 21. století s konkurenceschopnou ekonomikou v evropském i globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu života obyvatel, minimalizuje ekonomické a sociální nerovnosti a úspěšně se adaptuje na globální změny. Evaluace i následné diskuse přitom jasně ukázaly, že právě správné zacílení a koncentrace dostupných zdrojů na ty nejdůležitější výzvy a potenciály jsou jedinou cestou, jak nejlépe využít příležitosti, kterou fondy EU v ČR nabízejí.“

Výsledky této evaluace jsou publikovány zde.