GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Köhler | 29. Dubna 2021

Jiří Köhler představuje ESEF reporting

Sdílet článek:

Evropská komise prostřednictvím ESMA vyžaduje, aby účetní závěrky emitentů na kapitálovém trhu v EU, které jsou sestavené za období od 1. ledna 2020 (a později), byly zpracovány v elektronické podobě ve formátu XHTML. V případě konsolidované účetní závěrky může společnost očekávat i povinnost označování informací („tagování“) ve značkovacím jazyce XBRL.

V současné době se toto opatření dotýká zejména emitentů investičních cenných papírů, kteří dle zákona o účetnictví sestavují účetní závěrku dle Mezinárodních účetních standardů („IFRS“), avšak lze očekávat, že takové opatření bude v budoucnu vyžadováno i u dalších subjektů. Bližší informace naleznete dále v článku.

Co je to ESEF a k čemu slouží?

ESEF (Evropský jednotný elektronický formát) představuje soubor regulačních pravidel pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek (individuálních i konsolidovaných), které jsou sestavené podle IFRS, emitentů kotovaných na regulovaném kapitálovém trhu v EU. Jeho úkolem je stanovení jednotných pravidel pro předkládání a zveřejňování elektronických zpráv ve strojově čitelné podobě.

Jak vznikne XHTML a proč je potřeba XBRL?

Na začátku má společnost připravenou svou výroční zprávu v textovém dokumentu (např. MS Word). Tento dokument se převede do formátu HTML prostřednictvím konvertoru. To znamená, že se z něj udělá webová stránka a je možné jej strukturovaně zobrazovat ve webovém prohlížeči. Pokud se tento dokument navíc následně označkuje jednotnými tagy (označovací štítek) dle ESEF číselníku, stane se z něj dokument XHTML využívající značkovací jazyk XBRL. Pro uživatele se nic nemění a nahlíží na výroční zprávu dál ve Wordu nebo přes webový prohlížeč. Hlavní výhodou je jednotné značení, které si pak umělá inteligence, nebo chcete-li počítač, dokáže načíst z různých výročních zpráv, a dle jednotných tagů poznat specifickou informaci, kterou dokáže dál jednoduše zpracovávat

Jak se ESEF reporting dotýká našich klientů?

ESEF se vztahuje na finanční roky začínající 1. ledna 2020 nebo později. Emitenti cenných papírů, které byly přijaty k obchodování na evropských regulovaných trzích, tak mají nové povinnosti. Společnosti musí začít reportovat své výroční zprávy ve formátu XHTML splňující regulaci ESEF.

Jakou roli hraje auditor klienta v ročních účetních závěrkách v ESEF?

Váš auditor musí provést audit roční účetní závěrky připravené již podle pravidel ESEF. Ačkoliv ověření souladu Vámi připraveného formátu není součástí povinného auditu, může být vyžadované takovéto vyjádření auditora samostatně jako zpráva o souladu s nařízením ESEF.  

Jak konkrétně Vám umíme pomoci?

Důležitou součástí je základní uchopení nové problematiky a komplexní zajištění řešení, aby společnost nemusela investovat své již mnohdy velmi přetížené interní kapacity pro splnění nové a leckdy velmi dynamicky se měnící regulace, kterou lze automatizovat. Přeneste svou odpovědnost na nás, a umožněte si tak věnovat se svému podnikání. Pomůžeme Vám implementovat softwarové řešení na přípravu účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky v souladu s požadavky ESEF a
poskytneme Vám potřebné poradenství v případě nutnosti „tagování“ značkovacím jazykem XBRL.

  • Dodáme Vám naše softwarové řešení s uživatelskou příručkou, které Vám umožní jednoduše převést Vaše účetní dokumenty z formátu MS Word do XHTML, a tak splnit legislativní požadavky.
  • Připravíme školení formou workshopu, kde Vašim zaměstnancům naši experti na software, finance a účetnictví vysvětlí, jak nejefektivněji software používat.
  • Společně s Vámi odpilotujeme počáteční značení a mapování položek finančních výkazů a navrhneme nezbytná rozšíření.

Kdo je Jiří Köhler?

Vystudoval obor Finance a oceňování podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ve společnosti pracuje na pozici Head of Finance & Data Analytics, kde se věnuje propojení světa informatiky a financí. Současně se věnuje krátkodobému finančnímu řízení. Zaměřuje se zejména na projekty z oblasti podnikových financí, bankovnictví, regulace a finančních trhů, kde se specializuje zejména na restrukturalizace a managerské účetnictví, finanční modelování, konsolidaci a reporting, vyhodnocování investic, oceňování podniků a nehmotných aktiv a nastavení firemní procesů pro potřeby optimalizace a zvyšování výkonnosti.

Pracoval mimo jiné na nastavování finančního reportingu pro SKODA TRANSTECH OY ve Finsku, nastavování nové businessové a finanční struktury ve společnosti Grafobal Group a působil jako interim CFO ve společnosti METALIMEX (MTX Aluminium Werke Lend – Austria) či Praha 10 – Majetková a.s..