GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 8. Března 2023

Průzkum Grant Thornton: Pokrok v oblasti zastoupení žen ve vyšším vedení vázne

Sdílet článek:

Společnost Grant Thornton je dlouhodobým zastáncem rozmanitosti. Náš výzkum Women in Business vrhá světlo na problematiku genderové diverzity ve vyšším managementu již 19 let.

Podle průzkumu společnosti Grant Thornton nazvaného International Business Report (IBR) pro rok 2023, který se zabýval ženami v byznysu na celosvětovém trhu středně velkých firem, přinesla pro ženy ve vyšším vedení změna pracovních postupů vyvolaná pandemií pouze nepatrný pokrok. Pokud podniky nebudou rozvíjet kulturu posilující postavení lidí prostřednictvím flexibilních způsobů práce a nepodniknou další kroky na podporu žen ve vedoucích pozicích, budou v roce 2025 ženy ve středně velkých podnicích na celém světě zastávat pouze 34 % vedoucích pozic.

Ačkoli celkový počet žen ve vedoucích pozicích stále roste, podle nejnovějšího výzkumu společnosti Grant Thornton se zvyšuje jen pomalu – za poslední rok o půl procentního bodu na 32,4 % a od roku 2003, kdy byl výzkum proveden poprvé, je to o pouhých 13 %.

„Hranice 30 % byla považována za „bod zlomu“, který spustí urychlení směrem k genderově vyváženějším pracovištím. Vzhledem k postupným změnám od doby, kdy podniky střední velikosti v našem výzkumu dosáhly 30 %, je zřejmé, že je nyní zapotřebí vnést větší odhodlání, abychom výhod diverzity plně využili, uvádí Karitha Ericson, global leader of network capability and culture. „Rostoucí důraz na odpovědnost firem a globální standardy vytváří tlak na firmy, aby vytvářely různorodé vedoucí týmy, a pokud tak neučiní, bude obtížnější získat kapitál a přilákat investory.“

Z průzkumu vyplývá, že mnoho podniků střední velikosti se zaměřilo na plánování nástupnictví s cílem dostat do vyšších vedoucích pozic více žen, včetně zavádění programů mentoringu, koučování, rozvoje vedoucích pracovníků a dobrých životních podmínek. Nyní by podniky měly svou pozornost zaměřit na vytvoření transparentnějších cest k vedoucím pozicím a na větší transparentnost v oblastech náboru, služebního postupu a výkonu. „Zásadní je jasnost a rovné příležitosti, pokud jde o všechny aspekty vedoucích funkcí, od náboru až po hodnocení výkonu,“ říká Karitha.

K výraznému zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích navíc přispěje, pokud se více podniků zaváže k pružné pracovní době a vytvoří pro ni vhodnou organizační kulturu. Výzkum společnosti Grant Thornton zjistil, že ve flexibilních a hybridních modelech a modelech založených na domácím prostředí je podíl žen ve vedoucích pozicích nejvyšší. V podnicích střední velikosti, které zavedly hybridní způsob práce, tvoří ženy 34 % vedoucích pracovníků, zatímco v plně flexibilních podnicích, kde si zaměstnanci způsob práce volí sami, je to 36 %. Pouze 29 % vrcholového managementu ve středně velkých podnicích s převážně kancelářskými modely tvoří ženy.

„Vzhledem k tomu, že si mnoho podniků hybridní nebo flexibilní způsoby práce neosvojilo, jsou ženy nuceny uvažovat o práci na částečný úvazek, což může brzdit jejich kariérní postup,“ říká Karitha. „A podniky, které nemají flexibilní pracovní postupy, bývají pro ženy na vyšších pozicích méně atraktivními pracovišti.“

Vzhledem k celosvětovému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a krizi talentů mohou podniky, které zavedou pružnou pracovní dobu, těžit také z výhod lepší přeshraniční práce a přístupu k většímu počtu talentovaných pracovníků, jako jsou lidé se zdravotním postižením, lidé žijící v geograficky vzdálených lokalitách nebo ti, kdo hledají lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Flexibilní pracovní doba však představuje i výzvy, říká Karitha. „Podnikům, které si tento způsob práce již osvojily, se během pandemie dařilo, protože byly schopny rychle přejít na práci na dálku. Důležité je, že tato pracoviště měla správnou kulturu, která lidem umožňovala pracovat tímto způsobem. Organizace, které se nyní, po skončení pandemie, snaží pracovat pružněji, musí zajistit, aby to podporovala jejich podniková kultura. To zahrnuje budování kultury na pracovišti, která bude chránit před potenciálními úskalími hybridní práce, jako je vynechání žen z budování důležitých vztahů a rozhodování.“ Celkově průzkum zjistil, že to, že jejich firma podporuje politiku otevřených dveří u vedení, říkají s větší pravděpodobností muži, zatímco ženy uvádějí, že k tomu tak často nedochází.

Peter Bodin, generální ředitel společnosti GTIL, podotýká, že podpora rozmanitosti zaměstnanců na všech úrovních s globálním zaměřením na gender je klíčovým bodem strategie sítě Grant Thornton.

„Zavázali jsme se urychlit pokrok v této oblasti a vytvářet psychicky bezpečné prostředí, kde se každý cítí oprávněn být nejlepší, jaký být umí,“ říká. „Víme, že musíme cíleně a rozhodně usilovat o paritu, a ostatní podniky musejí udělat totéž, aby na neustále se měnícím trhu zůstaly silné, odolné a relevantní.“

„Větší diverzita je pro podniky pozitivní – dokazuje, že jsou etické a spravedlivé, zvyšuje výkonnost podniku a vede k lepším výsledkům a rozhodnutím. Větší přeshraniční diverzita také podporuje růstové myšlení – přináší pohledy ze širší perspektivy, které mohou podnítit kreativitu a vytvořit lepší způsob, jak věci dělat,“ říká Karitha. „A chcete-li být atraktivním zaměstnavatelem pro dobré talenty, je diverzita zásadní."

 

International Business Report

Grant Thornton International Business Report (IBR) je průzkum mezi středně velkými podniky. Průzkum IBR byl zahájen v roce 1992 a nyní poskytuje přehled o názorech a očekáváních více než 10.000 podniků ve 28 ekonomikách.

Dotazníky se překládají do místních jazyků a dvakrát ročně probíhá práce v terénu, a to prostřednictvím online a telefonických rozhovorů. Údaje pro letošní vydání pocházejí z rozhovorů s generálními řediteli, výkonnými řediteli, předsedy nebo jinými vedoucími pracovníky ze všech průmyslových odvětví provedených v období od října do prosince roku 2022.

Další informace: https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/About-IBR/

 

Grant Thornton’s Women in Business report

Již 19 let společnost Grant Thornton objasňuje otázky týkající se genderové diverzity ve vrcholovém managementu světových středně velkých podniků, poukazuje na překážky a objevuje kroky vedoucí ke změně.

Zpráva za rok 2023 je k dispozici na adrese: https://www.grantthornton.global/en/women-in-business-2023/