GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 17. Března 2022

Výzkum Grant Thornton: 32 % pozic ve vrcholovém managementu firem zastávají ženy

Sdílet článek:

Rok 2022 je milníkem v oblasti zastoupení žen na seniorních pozicích firem. Podíl žen se přehoupl přes pomyslnou hranici 30 % na celkových 32 % v globálním měřítku a předznamenává tak trvalejší transformační změnu.

Údaje vyplývají z výsledků celosvětového výzkumu, který zveřejnil Grant Thornton. Největší zastoupení žen ve vedoucích funkcích je stále na území Afriky, kde jejich podíl tvoří 40 %, v jihovýchodní Asii to je pak 30 % a v Evropě 33 %. Příčinou nárůstu počtu žen může být dle výzkumu i vliv pandemie COVID-19 a všeobecná změna v přístupu k pracovnímu prostředí.

Málokdo mohl předvídat, jaký trvalý dopad bude mít koronavirová pandemie na zavedené způsoby práce a proměnu pracovního prostředí. Firmy bojují o talenty a snaží se vytvářet natolik inkluzivní prostředí, aby nalákaly a udržely si rozmanitější pracovní sílu. Dle výzkumu až dvě třetiny dotázaných očekává, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků bude pro jejich podnikání hlavním omezením. I tato predikce vytváří vhodné prostředí pro vytváření více diverzifikovaných týmů.

„Úspěch každé firmy stojí na práci celého týmu, role každého zaměstnance je důležitá. Firmy se předhánějí ve vytváření co nejpřívětivějších pracovních podmínek, aby získaly ty nejlepší z nejlepších a udržely si je. Výzkum ukázal, že se jedná dokonce až o 95 % firem, které přijímají opatření na podporu angažovanosti zaměstnanců a vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Právě z toho v konečném důsledku těží velké množství žen, jelikož flexibilnější možnosti výkonu práce mohou znamenat lepší podmínky pro prezentaci jejich schopností v rámci společnosti,“ říká David Pirner, managing partner skupiny Grant Thornton Czech Republic.

Přední příčky v obsazenosti vrcholných pozic ženami si i nadále drží Afrika. Od minulého roku si přilepšila o jeden procentní bod na celkových 40 % podílu žen. Hned po ní následuje Latinská Amerika s 35 % body, které ovšem procenta od loňska klesla z 34 %. Severní Amerika a Evropa hlásí totožné procentuální zastoupení 33 %. V Evropě to ale znamená pokles, v roce 2021 podíl tvořil 34 %. Přes významný předěl 30 % se dostala jihovýchodní Asie. Stále platí, že alespoň jedna žena ve vrcholné vedoucí pozici je v 90 % firem.

Poradenská skupina Grant Thornton dlouhodobě podporuje genderovou diverzitu ve firmách. Výzkum je zpracováván každoročně, a to již 18. rokem.