GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Miroslav Černík | Tereza Malá | 30. Ledna 2024

Jednodušší prokazování odpočtu na výzkum a vývoj

Sdílet článek:

Novelizace § 34c zákona o daních z příjmů, která je účinná od 1. ledna 2024, přináší klíčovou změnu v oblasti uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj. Novela zákona nově přidává dodatečné ustanovení, které poskytuje pravomoc prokázat obsahové náležitosti projektové dokumentace pomocí dalších důkazních prostředků v případě, že ze strany správce daně vzniknou pochybnosti. Toto opatření lze aplikovat na daňová řízení, která byla zahájena od data účinnosti novely zákona.

Náležitostmi projektové dokumentace k uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje jsou především cíle projektu dosažitelné a vyhodnotitelné po ukončení, doba řešení projektu, předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu, jména osob odborně zajišťujících řešení projektu s uvedením kvalifikace a pracovněprávního vztahu a způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu. Předchozí stav v sobě nesl mimo administrativní náročnosti především značnou rizikovost uplatňování. Správce daně v případě daňové kontroly totiž často rozporoval dostatečnost detailu vypracování zmíněných náležitostí projektové dokumentace. S tím byl spojován i pokles poplatníků, kteří využívali odpočet na výzkum a vývoj, na což nová právní úprava reaguje.

Novela zákona zásadně mění přístup k prokazování obsahových náležitostí projektové dokumentace. Jestliže je správce daně při své kontrole považuje za nedostatečně konkrétní, je nově možné tyto náležitosti prokázat s využitím dalších důkazních prostředků. Důležité je ale poznamenat, že nová právní úprava nesnižuje nároky na formální stránku projektů. Jejím účelem není doplnění povinných náležitostí projektové dokumentace, ale jen jejich specifikace neboli prokázání ve větším detailu. Projektová dokumentace, která nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti, bude i po novele zákona stále zakládat vyloučení odpočtu ze základu daně. Nové ustanovení tak poskytuje poplatníkům možnost předložit detailnější informace a důkazní prostředky během daňové kontroly či jiného daňového řízení. Novela by tedy  mohla více motivovat k využívání odpočtu na výzkum a vývoj u poplatníků, kteří na tuto odčitatelnou položku mají nárok, ale doposud ji z různých důvodů nevyužili.

V případě, že byste chtěli s touto oblastí pomoci, neváhejte se na nás obrátit.