GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 9. Března 2017

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Sdílet článek:

Po roce se opět pomalu blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016. V případě, že si fyzická osoba podává daňové přiznání sama, platí pro ni zákonný termín do 3. dubna 2017. Do tohoto termínu je také nutné daň z příjmů zaplatit. Zmíněný zákonný termín je možné dle daňového řádu ještě překročit, a to až o pět pracovních dnů bez pokuty od správce daně. V případě pozdějšího podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se už fyzická osoba s největší pravděpodobností pokutě od správce daně nevyhne.

V případě, kdy přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 zpracovává daňový poradce na základě plné moci, fyzická osoba musí tuto plnou moc uplatnit u svého místně příslušného správce daně (příslušné územní pracoviště finančního úřadu) do zákonného termínu 3. dubna 2017. Z předložené plné moci musí být zřejmé, že dotyčná fyzická osoba pověřila svého daňového poradce zpracováním a podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V takovémto případě se termín pro podání daňového přiznání posouvá až na 3. července 2017. I zde zároveň platí možnost opožděného podání daňového přiznání o pět pracovních dnů bez postihu od správce daně.

Sazba daně z příjmů fyzických osob se oproti loňskému roku nezměnila a zůstává v platnosti pro rok 2016 ve stejné výši 15 % ze základu daně (v některých případech se ještě zvýší o solidární zvýšení daně). Ke změně nedošlo ani u základní slevy na poplatníka, ta zůstává nadále ve výši 24 840 Kč ročně (měsíčně 2 070 Kč).

Za příjemnou změnu lze považovat zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, resp. další děti. Tuto změnu nejspíše uvítá většina daňových poplatníků. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává stejné jako v roce 2015, a to ve výši 13 404 Kč ročně (měsíčně 1 117 Kč). Na druhé dítě se daňového zvýhodnění z původních 15 804 Kč ročně (rok 2015) zvedá na 17 004 Kč ročně (měsíčně 1 417 Kč). Dochází zde ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 1 200 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě se oproti roku 2015, kdy částka byla ve výši 17 004 Kč ročně, zvedá na 20 604 Kč ročně (měsíčně 1 717 Kč). V roce 2016 tedy vzrostlo daňové zvýhodnění na třetí a další dítě o 3 600 Kč ročně.

Díky růstu minimální mzdy došlo k navýšení limitu příjmů pro daňový bonus. Daňový bonus je vyplácen poplatníkům uplatňujícím slevu na dítě, kteří se ocitnou v situaci, kdy mají zápornou daňovou povinnost. Dotyčný poplatník tak místo placení daně z příjmů získá od státu peníze navíc. Daňový bonus mohou však využívat pouze ti poplatníci, kteří dosáhli v roce 2016 hranice příjmů ve výši minimálně 59 400 Kč (v roce 2015 byla minimální hranice příjmů ve výši 55 200 Kč). Minimální hranice příjmů je vypočtena jako šestinásobek minimální mzdy stanovené pro daný kalendářní rok.

Vyšší minimální mzda zvýšila také limit slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení. Poplatník si může na základě prokázaných výdajů uplatnit slevu na dani až do výše 9 900 Kč ročně za každé vyživované dítě, které je v zařízení péče o děti předškolního věku. To je nově od roku 2016 zákonem definováno. Do konce roku 2015 zákon tuto definici neobsahoval a poplatník mohl uplatnit slevu na dani na kterékoliv zařízení, které pečuje o děti v předškolním věku. Od roku 2016 nově do předškolního zařízení podle § 35bb odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spadají:

  1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
    • mateřskou školou podle školského zákona.

Růst minimální mzdy měl v roce 2016 také vliv na zvýšení celkové částky osvobozených důchodů či penzí, která je pro rok 2016 ve výši 356 400 Kč. Do zákona se nově dostává i osvobození penze z doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, pokud je tato penze vyplácena po dobu minimálně 10-ti let.

Solidární zvýšení daně ve výši 7% při překročení 48 násobku průměrné mzdy ze součtu příjmů dílčího základu daně dle § 6 ZDP ze závislé činnosti a dílčího základu daně dle § 7 ZDP ze samostatné činnosti zůstává nadále zachováno i v roce 2016. Dochází zde pouze ke zvýšení rozhodné částky na částku 1 296 288 Kč (v roce 2015 byla rozhodná částka ve výši 1 277 328 Kč).

Zároveň došlo ke zvýšení zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti při překročení měsíčních příjmů dle § 6 ZDP ve výši 4 násobku průměrné mzdy. Rozhodná částka je pro rok 2016 stanovena ve výši 108 024 Kč měsíčně (v roce 2015 činila 106 444 Kč měsíčně).

Dobrou zprávou je, že pro zdaňovací období roku 2016 bylo nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 271/2016 Sb. zrušeno ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, a to z důvodu diskriminace. Došlo tak ke zrušení zdaňování důchodů u osob s příjmy ze závislé činnosti nebo základem daně z podnikání či pronájmu, popř. se součtem těchto položek v částce nad 840 tis. Kč. Pracující či podnikající důchodci si tak již nemusejí hlídat limit 840 tis. Kč, aby měli své důchody osvobozené od daně z příjmů.

Zpozornit by dále měli ti poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, anebo mají povinný audit své účetní závěrky. Do konce roku 2015 totiž Finanční správa umožňovala těmto poplatníkům podat daňové přiznání z daňového portálu bez elektronického podpisu (nepodepsané). Podané daňové přiznání bylo ještě nutné do 5-ti dnů potvrdit listinou formou (e-tiskopis). Přechodné období, po které bylo možné takto podávat, skončilo dnem 31. prosince 2015. Od 1. ledna 2016 musejí tito poplatníci podávat svá daňová přiznání, hlášení či přihlášky k registraci z daňového portálu již autorizované (podepsané). Daňové přiznání podávané přes daňový portál musí tedy být buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřené přístupovými údaji datové schránky podatele. Poslední možností, jak podat autorizované daňové přiznání, je podat ho prostřednictvím datové zprávy, která bude odeslána prostřednictvím datové schránky podatele.

Autor: Lucie Berglová