GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Srpena 2016

Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení z pohledu očekávané novely zákona o DPH

Sdílet článek:

Vyjasnění postupu v případě opravy daně za dlužníky v insolvenčním řízení je součástí aktuálně schválené novely zákona o DPH v rámci sněmovního tisku č. 294, který byl v minulých dnech schválen Senátem.  Tato novela by měla vyjasnit situaci, za které bude plátci daně umožněno opravit výši daně, kterou byl povinen uhradit finančnímu úřadu, ačkoliv sám za svoje dodávky zaplaceno nedostal, neboť jeho zákazník se dostal do insolvenčního řízení.

Začněme ale hezky od začátku.

V březnu 2015 jsme Vás v článku „Oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení v návaznosti na nedávné rozhodnutí NSS“ informovali o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“).

Předmětem sporu byl doslovný výklad ustanovení § 44 odst. 1 zákona o DPH, kde toto ustanovení současného znění zákona zní následovně:

„Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen "věřitel"), je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky …“.

Soudci NSS v uvedeném rozsudku dospěli k názoru, že předmětné ustanovení je nutné vykládat v tom smyslu, že opravu daně za dlužníky v insolvenčním řízení lze provést pouze u pohledávek, které vznikly ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku (tedy v období 0 až 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku).

Nicméně, jak je nám známo, i přes uvedené rozhodnutí NSS správce daně zastával a zastává názor, že předmětné ustanovení je naopak nutné vykládat v tom smyslu, že opravu daně za dlužníky v insolvenčním řízení lze provést pouze u pohledávek, které vznikly v období, které předcházelo období šesti měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (tedy v období 6 a více měsíců před rozhodnutím o úpadku).

Rozdílnost výkladu NSS a správce daně nejlépe ilustruje následující obrázek:

Insolvence_ohledně_novely.jpg 

V návaznosti na výše uvedené rozdílné názory ohledně interpretace ustanovení § 44 zákona o DPH, je daňový subjekt postaven před nesnadný rozhodovací problém:

  • Postupovat dle názoru správce daně, který s největší pravděpodobností nebude v případě daňové kontroly rozporován (tím se ale zároveň zbavit možnosti provést opravu u pohledávek, které vznikly v rozmezí 0 až 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku); nebo
  • postupovat dle názoru NSS, který je nicméně v rozporu s názorem správce daně a tedy hrozí riziko zamítnutí této opravy, které může vést ke zdlouhavým soudním řízením (tj. provést opravu u pohledávek, které vznikly v rozmezí 0 až 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku).

S účinností očekávané novely zákona o DPH by snad měla být situace vyjasněna.

NOVELA ZÁKONA O DPH

Na základě novelizovaného znění zákona o DPH bude ustanovení § 44 odst. 1 zákona o DPH znít následovně:

Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky….

Z textace výše uvedené novely ustanovení § 44 zákona o DPH je zřejmé (nebo mělo by být zřejmé), že nově bude nutné výše uvedené ustanovení vykládat v tom smyslu, že opravu daně za dlužníky v insolvenčním řízení lze provést pouze u pohledávek, které vznikly v období, které předcházelo období šesti měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka (tj. ve smyslu výkladu, který zastával Správce daně v rozmezí 6 a více měsíců).

Tento závěr potvrzuje i znění důvodové zprávy k předmětné novele zákona o DPH.

Následující obrázek zachycuje postup, který bude nutné s datem účinnosti novely zákona o DPH následovat ve všech případech opravy daně za dlužníky v insolvenčním řízení:

Insolvence_ohledně_novely1.jpg

Pro úplnost je nutné podotknout, že účinnost předmětné novely nastává přímo ke dni vyhlášení a situaci je tedy třeba sledovat.

V případě, že zvažujete opravu daně za dlužníkem, který se nachází v insolvenčním řízení a nevíte si rady, zda je možné provést opravu daně, neváhejte se na nás obrátit.

Rádi Vám poskytneme více informací a to přímo v návaznosti na Vaši konkrétní situaci.