GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Ledna 2022

O.D.P.A.D. - Optimalizace. Digitalizace. Procesy. Analýza. Doporučení. – naše nová služba v odpadovém hospodářství

Sdílet článek:

Rok 2021 byl jedním z klíčových roků, který ovlivnil budoucí směr odpadového hospodářství v České republice. Vydáním nového zákona o odpadech 541/2021 Sb, vydáním strategického rámce cirkulární ekonomiky „Maximálně cirkulární Česko v roce 2040“ a v neposlední řadě přijetí balíčku „FIT for 55“ na úplnou dekarbonizaci Česka v roce 2050, jsme se zařadili mezi země, kterým není lhostejná budoucnost planety.

Přijetím těchto klíčových dokumentů, spolu se snižováním výroby v některých průmyslových odvětvích kvůli situaci okolo Covid-19, se stává řešení odpadů důležité jak z pohledu příležitosti pro snižování nákladů, tak z pohledu firemního image, tj. šetrného chování k životnímu prostředí.

Společnost Grant Thornton je si toho vědoma a v rámci odpadového hospodářství představuje produkt O.D.P.A.D.

Co si pod touto zkratkou můžeme představit?

Je to podrobný monitoring celého odpadového hospodářství ve firmě. Převedení faktur do e-podoby, připravení reportingového Dash Boardu za využití Business Intelligence, optimalizace odpadových nádob, cen a v neposlední řadě revize smluv. Klient dostane ucelený přehled o vynaložených nákladech na jednotlivé druhy odpadů. Dále mu poskytneme doporučení a nápravu případných odchylek od platné legislativy.

Naše první kroky…

V rámci analýzy navštívíme výrobní závody klienta a seznámíme se s procesy a postupy výroby, v rámci kterých vznikají odpady. Seznámíme se s jednotlivými druhy odpadů, jejich zatříděním a nakládání s nimi. Toto vše zanalyzujeme a připravíme přehlednou zprávu o stavu odpadového hospodářství. Veškeré související náklady na odpady alokujeme na jednotky tun jednotlivých odpadů, díky čemuž klient dostane ucelený přehled o vynaložených nákladech. Součástí zprávy je zpracovaný i legislativní rámec, kde upozorníme na případné legislativní nedostatky.

Zákazník dostává ucelenou zprávu o možných oblastech úspor v odpadovém hospodářství a identifikovaná legislativní rizika.

Implementace…

Jakmile si se zákazníkem odsouhlasíme oblasti úspor, začneme implementovat opatření, která povedou k úsporám, ze kterých je následně i počítána naše odměna (Success Fee). V praxi to znamená, že vyhledáme alternativní možnosti k likvidaci odpadů, optimalizujeme systém sběrových nádob a přepravy. Připravíme výběrové řízení a společně s klientem vybereme nejvhodnějšího dodavatele služeb. Nastavíme reporty a kontrolní mechanismy.

Klient dostane řídící nástroje ke sledování bilance odpadů a s tím souvisejících nákladů.

Pokud máte zájem o tuto službu, neváhejte se na nás obrátit.

Petr Branda
Manager | Advisory
T (mobile) +420 724 607 548
E petr.branda@cz.gt.com