GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2011

Nová vyhláška týkající se distributorů pohonných hmot

Sdílet článek:

V současné době je připravován návrh vyhlášky o registraci distributorů pohonných hmot.

Návrh vyhlášky je zpracován na základě navrhovaných změn zákonů (např. zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, zákona o ochraně ovzduší).

Novelou zákona se zavádí nový § 4a - povinnost registrace osob, které prodávají pohonné hmoty na území České republiky a to u příslušného celního úřadu.

Jde o distributory pohonných hmot, kteří prodávají pohonné hmoty mimo prodeje na čerpací stanici.

Vyhláška obsahuje 4 přílohy, které obsahují vzory oznámení o zahájení činnosti a vzory potvrzení o registraci distributorů pohonných hmot, kteří jsou buď fyzickou, nebo právnickou osobou.

Účinnost vyhlášky je navržena tak, aby korespondovala s datem nabytí účinnosti zákona, tak aby oba právní předpisy nabyly účinnosti současně. V současné době je novela zákona o pohonných hmotách rozeslána poslancům po schválení vládou (sněmovní tisk 215).

Protože návrh měl nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2011, je vládou navrženo, aby účinnost zákona nabyla účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.