GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Října 2018

Nárůst nespolehlivých osob v DPH

Sdílet článek:

V České republice bylo ke konci září 2018 evidováno 15 542 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. V tomto počtu je zahrnuto 8 317 nespolehlivých plátců DPH a 7 225 nespolehlivých osob.

Zatímco počet nespolehlivých plátců DPH od konce loňského roku klesá, vysoké přírůstky jsou zaznamenávány ve skupině tzv. nespolehlivých osob. Hlavním důvodem pro zavedení institutu nespolehlivé osoby byl postup některých nespolehlivých plátců DPH, kteří se snažili účelově zbavit „nespolehlivosti“ zrušením registrace plátce a opětovným získáním statutu plátce. Zároveň lze označit statutem nespolehlivé osoby i jiné subjekty, než jsou plátci, pokud vykazují srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství, již měli označení nespolehlivého plátce

I když zatím převládá počet nespolehlivých plátců DPH nad počtem nespolehlivých osob, lze předpokládat, že na konci roku 2018 se situace pravděpodobně změní a váha mezi oběma kategoriemi se přehodí, tedy že bude v ČR více nespolehlivých osob než nespolehlivých plátců DPH.