GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Května 2010

Konec konkurzních správců v Čechách!?

Sdílet článek:

Dnem 31.12.2009 skončilo přechodné období stanovené zákonem o insolvenčních správcích, které umožňovalo osobám bez vysokoškolského vzdělání nebo bez složené specializované zkoušky vykonávat funkci konkurzního správce.  Správci konkurzní podstaty, kteří byli jmenováni před datem 1.1.2010, a nesplňují podmínky zákona o insolvenčních správcích, mohou pouze dokončit případy jim přidělené do 31.12.2009, a dále již nemohou být nově jmenováni. Nové podmínky pro jmenování insolvenčního správce tak zpřísňují výkon této funkce. Uchazeč o jmenování konkurzním správcem nejenže musí mít vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ale také musí složit zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. Díky zpřísnění těchto podmínek se ze dne na den počet potencionálních insolvenčních správců snížil z několika tisíc pouze na něco málo přes dvě stě.

Další změnou od 1.1.2010 je skutečnost, že insolvenčního správce v řízení nově jmenuje předseda insolvenčního soudu. Dříve jmenoval tyto správce soudce rozhodující daný případ.

Další novinkou od nového roku je, že věřitelé mohou aktivněji vystupovat v insolvenčním řízení, kdy na první schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání mohou odvolat správce, který je jmenovaný soudem a mohou tak zvolit osobu insolvenčního správce se zkušenostmi a znalostmi potřebnými pro řešení daného konkrétního případu.

Změny stanovené zákonem o insolvenčích správcích mají přispět k větší transparentnosti insolvenčního řízení, které bude vedeno insolvenčním správcem kvalitněji, rychleji a zároveň aktivně zapojuje věřitele do insolvenčního procesu.