GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | Martin Hahn | 26. Září 2023

Investiční pobídky – návrat k právní jistotě

Sdílet článek:

Dne 14. 9. 2023 byla ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně odsouhlasena novela zákona o investičních pobídkách, o které jsme vás již informovali dříve.

Cílem novely je zjednodušení procesu udělování a získání investičních pobídek, kdy již nebudou všechny žádosti o příslib investiční pobídky předkládány vládě k jejímu schválení. Odpadne tak možná „libovůle“ vlády v této věci a daňoví poplatníci tak opět získají právní jistotu, že po splnění požadovaných podmínek by měli mít explicitní nárok na udělení dané pobídky.

Vláda však i nadále bude rozhodovat o strategických investičních akcích dle zákona o investičních pobídkách.

Nová pravidla by dle přechodných ustanovení měla platit až pro investiční pobídky, o něž bude žádáno po účinnosti dané novely.

Samotná účinnost závisí na legislativním procesu, novela je prozatím zařazena k projednání ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně na 76. schůzi (od 28. 9. 2023). V případě hladkého průběhu bude následovat projednání Senátem ČR a následný podpis prezidentem. Obecně lze tedy usuzovat, že by novela mohla být účinná ještě do konce letošního roku.