GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | Martin Hahn | 27. Března 2023

Investiční pobídky - konec vládní libovůle?

Sdílet článek:

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh novely zákona o investičních pobídkách.

Novela by měla zjednodušit proces udělování investičních pobídek. Od roku 2019 bylo na „libovůli“ vlády, komu pobídku udělila a komu nikoli. Nově se ruší tento subjektivní prvek vládního rozhodnutí a žadatel o investiční pobídku, pakliže splní požadované podmínky, má explicitní nárok na udělení této pobídky. Rozhodnutí o udělení investiční pobídky tak bude již pouze jednostupňové (a to Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako tomu bylo před rokem 2019).

Vláda však bude i nadále rozhodovat o „strategických“ investičních akcích dle zákona o investičních pobídkách.

Jedná se tak o návrat k právní jistotě žadatelů, kteří se od roku 2019 obecně zdráhali žádost o investiční pobídku vůbec podávat. Výsledkem bylo drastické snížení žádostí a udělených investičních pobídek (např. v roce 2022 byla udělena pouze jediná).

Nová pravidla by dle přechodných ustanovení měla platit až pro investiční pobídky, o něž bude žádáno po účinnosti dané novely. Samotná účinnost závisí na legislativním procesu v Parlamentu ČR. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Vláda rovněž projednala novelu nařízení týkajícího se investičních pobídek. Rovněž o této novele vás budeme informovat, jakmile budou dostupné bližší informace z jednání vlády.