GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 9. Dubna 2015

Informace GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Sdílet článek:

V rámci režimu přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného druhu zboží nebo poskytnutí vybrané služby mezi dvěma plátci DPH v tuzemsku, daň z přidané hodnoty nepřiznává dodavatel, který plnění poskytl, ale tato povinnost přechází na příjemce tohoto plnění. Jinými slovy, při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti hradí státu daň z přidané hodnoty namísto dodavatele přímo odběratel. Odběratel si následně může, při splnění zákonných podmínek, tuto daň z přidané hodnoty nárokovat.

V rámci novely zákona o DPH v roce 2015 došlo k rozšíření tohoto režimu přenesení daňové povinnosti. Novela zákona o DPH stanovuje, že nově budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti vybrané druhy zboží nebo poskytnutí vybraných služeb, které vláda stanoví v Nařízení. 

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) nedávno vydalo informaci k aplikaci přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 v návaznosti na Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, které vyšlo na konci kalendářního roku 2014, a které nabývá účinnosti pro většinu komodit od 1. dubna 2015.

Informace se zabývá především vymezením nových plnění pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti, možnosti řešení sporných případů zařazení plnění, zálohovými platbami před zavedením režimu přenesení daňové povinnosti a opravami základu daně.

Pokud budete mít zájem, rádi Vám poskytneme naše daňové poradenství v souvislosti s rozšířením režimu přenesení daňové povinnosti.