GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 8. Listopadu 2012

Fúze obchodních společností po novele zákona o přeměnách

Sdílet článek:

Poměrně rozsáhlá novela zákona o přeměnách platná od 1.1.2012 měla za hlavní cíl umožnit  příhraniční fúzi v těch případech, kdy druhý stát EU nepočítal s fikcí kterou obsahovala česká úprava kdy z účetního a daňového hlediska vzniká nový subjekt k rozhodnému dni (RD), který předchází dni zápisu fůze do obchodního rejstříku (OR). V praxi by tak v ČR nový subjekt účtoval a danil již od RD jako jedna účetní a daňová jednotka, zatímco ve druhém státě by jako jeden subjekt účtoval a danil až od data zápisu do obchodního rejstříku.  Novela měla tedy za úkol v souladu se směrnicí EU umožnit fůze i v takových případech, kdy právní a účetní účinky fůze nastávají ke stejnému dni, což v ČR nebylo do 31. prosince 2011 možné.  V tomto případě vznikaly komplikace, kdy z právního pohledu nebylo možné u přeshraniční fúze stanovit rozhodný den tak, aby vyhovoval legislativě dvou všech zúčastněných států EU. Novela zákona umožňuje stanovení rozhodného dne volně posouvat na časové ose po i před datum ke kterému je vyhotoven projekt fůze a po i před datum zápisu fůze do OR

 Podle novely může RD předcházet projektu fúze tak, jak to mu bylo dříve, nebo může RD následovat až po projektu fúze, nebo se s ním může shodovat. Jako rozhodný den přeměny může být stanoven nejpozději den zápisu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku.

Tento postup má několik výhod ale i úskalí.

Umožňuje v konkrétním případě započít práci na fúzi již před koncem zdaňovacího období s tím, že následně bude pro fúzi využita účetní závěrka sestavená ke dni předcházející  RD a k zároveň k RD bude fúze zapsána do obchodního (OR).

Takový postup zjednodušuje fúzi v tom směru, že není nutné řešit účetní fikci společného účetního období a společného zdaňovacího období pro zúčastněné subjekty. Pokud se RD bude shodovat se dnem zápisu fůze do OR, není potřeba účtovat a konsolidovat účetnictví fúzujících společností. Odpadá i povinnost fakturace s DPH mezi zúčastněními společnostmi.

Nový postup má však významná účetní úskalí. Především situace, kdy se RD neshoduje s datem zápisu do obchodního rejstříku. Menší starosti nedělá novela ani znalcům, neboť závěrka pro ocenění není účetní závěrka sestavená ke dni  předcházející RD, ale  ta předcházejí řádná, obvykle 12 měsíců stará účetní závěrka.

Závěrem lze říct, že novelu vnímám pozitivně, a to i přesto, že jednoznačně nedefinuje účetní postup. Pokud se nebojíte rizika a účetní postup si odsouhlasíte s auditorem i správcem daně, nevidím případná možná rizika nijak katastroficky. Složitější může být situace u komplikovaných fúzí nebo například v případě odštěpení. Z praxe však vím, že většina fúzí se provádí v rámci koncernu v co nejužším rozsahu, obvykle bez oceňování. V tomto bodě novela určitě může v některých konkrétních případech proces fúze zrychlit, zjednodušit a zlevnit.

Ivan Fučík
ivan@fucik.cz