GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 23. Října 2018

DPH u společníků společnosti (dříve sdružení)

Sdílet článek:

Zákonem č. 170/2017 Sb. účinným od 1. 7. 2017 byla v zákoně o DPH zrušena speciální ustanovení pro DPH u osob, které se sdružily a poskytují svou činnost formou smlouvy o společnosti. Dnem 31. 12. 2018 končí přechodné období, během kterého bylo možné postupovat podle dříve platných ustanovení.

Počínaje 1. 1. 2019 již mají všichni společníci postupovat podle nové úpravy, která existenci společnosti nijak nereflektuje a každý společník postupuje jako samostatná osoba povinná k dani sama za sebe. To mimo jiné znamená, že někteří společníci nemusí z vlastní činnosti a z činnosti v rámci společnosti dosahovat obratu pro povinnou registraci k DPH a mohou požádat o zrušení registrace. Oproti dosavadnímu stavu tak bude možné, aby se formou společnosti sdružily plátci i neplátci DPH. Za sdružení již nebude vést evidenci a podávat přiznání a hlášení určený společník, ale každý ze společníků zohlední svá plnění za sebe. V praxi bude třeba řešit dopady této změny v různých oblastech, např. se jedná o vystavování daňových dokladů a uskutečnění zdanitelného plnění, uplatnění nároku na odpočet, vypořádání DPH v případě ukončení členství společníka či společnosti a další.

Účinnost novelizace může vyvolat potřebu revize nastavení způsobu fakturace za společnost a mezi společníky. Doporučujeme se touto otázkou zabývat ještě před koncem roku 2018. V případě Vašeho zájmu o tuto problematiku se na nás obraťte.