GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Peter Burnus | 25. Listopadu 2022

Grant Thornton jako best practice pro účetní firmy

Sdílet článek:

Svaz účetních České republiky spolu se startupem wflow.com prezentovaly výsledky průzkumu na téma vzdělávání a digitalizace účetní profese. Naše společnost byla v rámci průzkumu prezentována jako leader v oblasti zavádění automatizace a digitalizace. Průzkum ukázal, že podnikatelé a manažeři sice vnímají účetní profesi jako důležitou, přitom ale netuší, jaká jsou kritéria pro její výkon a neumí si ověřit kvalifikaci účetních. Odhalil také nízkou sebedůvěru účetních.

Téměř polovina z nich totiž považuje svou profesi za primárně administrativní a byrokratickou. V roli respektovaného poradce se vidí jen 21 % účetních a to i přes fakt, že jejich práce ovlivňuje fungování a prosperitu firem a pochybení mívá závažné důsledky.Technologie ano, ale obava z nich stále převažuje

Většina byznysmenů (87 %) i účetních (57 %) vidí budoucnost účetní profese v digitalizaci a v používání technologií. Shodují se i na tom, že účetní profese se do budoucna zásadněji nezmění. Jen pětina byznysmenů a účetních věří, že z účetních se stanou kvalifikovaní poradci a jejich pozice bude v partnerském vztahu s managementem firem. Až polovina podnikatelů se obává zavádění technologií do svého účetnictví. Mají strach z jejich selhání a nedostatku know-how při jejich využívání. Situace je obdobná i u účetních, přičemž 35 % z nich tvrdí, že technologie ještě nevyužívají, protože to nechce vedení firmy nebo jejich klienti.

„V Grant Thornton jsme se rozhodli nečekat na to, až nás klienti osloví s požadavky týkajícími se digitalizace účetnictví, ale sami být rozhodujícím faktorem při jejich zavádění. Interně jsme proto převedli 95 % našich klientů z papírové do elektronické agendy ještě před vzájemnými konzultacemi a detailní analýzou jejich situace. To nám dalo velkou výhodu, protože jsme jim v následujícím kroku mohli ukázat přínosy automatizace přímo na jejich datech. Tímto jsme zefektivnili interní postupy pro práci s účetními doklady a zároveň klientům poskytli nástroj, jak se odkudkoli a kdykoli dostat ke svým datům,“ uvedl, Peter Burnus, Director Grant Thornton Tax & Accouting s.r.o.

 

Přímá odpovědnost za něco, čemu nerozumíte, nebo o tom nevíte

Až 90 % podnikatelů a manažerů si uvědomuje důležitost účetní ve svých firmách, ale jenom 38 % z nich zná podmínky, které se vztahují k vydání živnostenského oprávnění (ŽO) pro výkon účetní profese. 75 % podnikatelů a manažerů by uvítalo, kdyby se účetní pravidelně vzdělávali a byli více kvalifikovaní.

Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňuje Svaz účetních i její prezidentka Magdaléna Králová. „Není týdne, kdy bychom neobdrželi telefonát od podnikatelů, kteří se ptají, jak mohli jejich externí účetní dostat živnostenské oprávnění, a proč neexistují postihy za to, že jejich firmy dovedli k vysokým pokutám od finančního úřadu nebo do poměrně dalších závažných problémů. Tyto stížnosti mají v posledních letech co do počtu nebo závažnosti stoupající tendenci. Za účetnictví totiž vždy kompletně zodpovídá sám podnikatel, i když jej zajišťuje odborná firma. V tom se liší práce účetních napr. od auditorů, kteří za výsledky své práce zodpovídají v plném rozsahu. Tato situace mě jako účetní a majitelku účetní firmy mrzí o to víc, že na trhu ztrácí renomé celá naše profese,“ nastiňuje Magdalena Králová, prezidentka profesní organizace Svazu účetních ČR.

 

Kvalita jen jako výsledek vyspělosti trhu nebo zavedené legislativy

Jenom 40 % byznysmenů přihlíží při výběru účetní na jejich kvalitu z hlediska kvalifikace (ukončené SŠ/VŠ vzdělání nebo certifikace). Většina z nich se spoléhá na reference. Téměř 50 % podnikatelů a manažerů neví o existenci dobrovolného systému certifikace od Svazu účetních. Na rozdíl od 87 % účetních, kteří o systému certifikace ví, ale jen 11 % je jejím držitelem. I účetní vnímají nedostatek účetních na trhu, ale pro většinu z nich jsou podmínky pro výkon účetní praxe (ŽO) dostatečné (57 %).

Situaci na trhu by mohla zlepšit legislativa kultivující účetní profesi, která je stále v nedohlednu, byť na letitý problém podnikatelé i oborové organizace soustavně poukazují. Přísnější podmínky pro vydávání živnostenského oprávnění pro vedení účetnictví včetně povinného vzdělávání by také výrazně přispěly ke zlepšení kvality na trhu účetních. V současné době se totiž účetnictví může věnovat i ten, kdo nemá potřebnou kvalifikaci. V ČR není zavedená v tomto oboru povinnost skládat profesní zkoušky. Připravovaný nový zákon o účetnictví, který má vstoupit do platnosti v roce 2024, situaci pravděpodobně nezmění. Neukládá přísnější podmínky pro výkon účetní praxe nebo povinnou certifikaci a statutárním orgánům poskytne jen koncepční rámec bez konkrétního návodu jak zacházet s účetnictvím.

Redakčně upravená tisková zpráva

Stáhněte si:

Case study - Digitalizace Grant Thornton