• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

Znalecký ústav Grant Thornton

Náš profesionální znalecký tým zpracovává znalecké posudky a odborná stanoviska pro daňové účely, potřeby fyzických či právnických osob a v neposlední řadě i pro potřeby soudu ve věcech civilních, trestních a obchodních. Věříme, že oceňování není výsledkem pouhého mechanického procesu. Používáme proto rozmanitou škálu oceňovacích metod získaných na základě našich praktických zkušeností a know-how.

Služby

  • Finanční oceňování
  • Oceňování nemovitého majetku
  • Oceňování strojů, zařízení a movitého majetku
  • Oceňování informačních systémů

 

Partner and Head of Appraisal Tomáš Brabenec

Praha - Appraisal

Kontaktirajte nas