Znalecký ústav Grant Thornton Valuations

Znalecký ústav Grant Thornton Valuations je zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR na seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro oblast ekonomiky již od roku 1997. V roce 2015 společnost posílila svou pozici na českém trhu v oblasti oceňování a znaleckých služeb, spojením se znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o.

Znalecký ústav Grant Thornton Valuations ročně zpracuje kolem 300 znaleckých posudků o celkové hodnotě oceněného majetku několik desítek miliard CZK.

Náš profesionální znalecký tým zpracovává znalecké posudky a odborná stanoviska pro daňové účely, potřeby fyzických či právnických osob a v neposlední řadě i pro potřeby soudu ve věcech civilních, trestních a obchodních. Věříme, že oceňování není výsledkem pouhého mechanického procesu. Používáme proto rozmanitou škálu oceňovacích metod získaných na základě našich praktických zkušeností a know-how.

Služby

  • Finanční oceňování
  • Oceňování nemovitého majetku
  • Oceňování strojů, zařízení a movitého majetku
  • Oceňování informačních systémů

 

Director Valuation Přemysl Krch

Praha

Kontaktirajte nas