Barbora Nohýnková

Senior Manager, Appraisal

Barbora zastává funkci manažera oddělení oceňování podniků. Jejím odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetkových složek. Dále se specializuje na problematiku oceňování pohledávek. V neposlední řadě se zaměřuje na oblast oceňování majetku společností při přeměnách a stanovení hodnot na principu „best practice“ v rámci obchodních vztahů v České republice, včetně ocenění pro účely litigací.

Barbora je koncesovaným odhadcem pro stanovení hodnoty finančního majetku, podniků, movitého a nemovitého majetku, přičemž její hlavní specializací je oceňování podniků.

Barbora Nohýnková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde rovněž v současné době pokračuje v doktorském studiu.

Mluví česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím