Barbora Nohýnková

Senior Manager, Appraisal

Barbora Nohýnková je manažerkou oddělení oceňování podniků. Jejím odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetkových složek. Dále se specializuje na problematiku oceňování pohledávek. V neposlední řadě se zaměřuje na oblast oceňování majetku společností při přeměnách a stanovení hodnot na principu „best practice“ v rámci obchodních vztahů v České republice, a to včetně ocenění pro účely litigací. 

Je koncesovaným odhadcem pro stanovení hodnoty finančního majetku, podniků, movitého a nemovitého majetku, přičemž její hlavní specializací je oceňování podniků. 

V oboru má 14 let praxi. Od roku 2007 Barbora Nohýnková absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde rovněž v současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Katedře financí a oceňování podniku. Domluví se česky a anglicky. 

Služby a odvětví, ve kterých působím