Tomáš Brabenec

Partner, Appraisal, Academy

Tomáš Brabenec je zakládajícím partnerem společnosti Grant Thornton Czech Republic a je zodpovědný za znalecké služby skupiny. Tomášovým hlavním odborným zaměřením je především oceňování podniku a jeho majetkových složek a transferové ceny. 

Tomáš je českým a slovenským soudním znalcem. Mezi jeho další odborné aktivity patří pravidelné lektorství odborných kurzů v rámci Justiční akademie, kde se podílí na vzdělávání soudců a státních zástupců. Tomáš publikoval v mnoha českých i zahraničních vědeckých, odborných a dalších časopisech a je členem autorských týmů významných publikací z oblasti finančního řízení podniku.  

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dále pokračoval na Vysoké škole ekonomické postgraduálním studiem na Katedře financí a oceňování podniku, kde také v současnosti vyučuje, podílel se také na přednáškové činnosti na ČVUT. Mluví česky a anglicky.