František Poborský

Partner, Appraisal

František Poborský je partnerem Grant Thornton odpovědným za oddělení znalecké kanceláře (Appraisal). Jeho odborné zaměření je především na oblast oceňování podniků, řízení podniků, podnikových financí a podnikových transakcí. František je znalcem v oboru ekonomika se specializací na podniky (obchodní závody). Na svém kontě má řadu znaleckých posudků jak pro komerční účely, tak pro účely soudních řízení a i revizních posudků. Bohaté zkušenosti pak získal při přípravě a následných obhajobách znaleckých posudků a revizních znaleckých posudků použitých v rámci řady soudních řízení a arbitráží. V oblasti podnikových financí a podnikových transakcí František vedl z finančního hlediska řadu transakcí v ČR i s mezinárodním přesahem včetně poradenství týkajícího se podnikových financí, jejich výkonnosti a optimalizace.

V rámci svého profesního působení také spolupracuje na vývoji metodických a legislativních materiálů týkajících se oceňování majetku a znalecké činnosti v ČR.

Oceňování a podnikovým financím se profesně František věnuje od roku 2008. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a oceňování podniku (Ing.). Dále pokračoval na Vysoké škole ekonomické v Praze postgraduálním studiem na Katedře financí a oceňování podniku (Ph.D.), jejímž je také členem a vyučuje zde předměty specializované na oceňování podniku a podnikové finance. František také napomohl vzniku úspěšného specializačního programu MBARE, zaměřeného na nemovitosti, na jehož řízení se dodnes podílí.

Hovoří česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím