František Poborský

Senior Manager, Appraisal

František zastává funkci senior manažera oddělení oceňování podniků. Jeho odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetku a podnikové finance. Dále se specializuje na přípravu znaleckých posudků pro účely soudních řízení a revizních posudků. 

František Poborský absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a oceňování podniku (Ing.). Dále pokračoval na Vysoké škole ekonomické postgraduálním studiem na Katedře financí a oceňování podniku (Ph.D.), jejímž je také členem a vyučuje zde předměty specializované na oceňování podniku a podnikové finance.

 František pravidelně publikuje v českých odborných časopisech. Mluví česky, anglicky a německy.

Služby a odvětví, ve kterých působím