František Poborský

Senior Manager, Appraisal

František Poborský působí v Grant Thornton na pozici senior manažera oddělení oceňování podniků. Jeho odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetku a podnikové finance. Dále se specializuje na přípravu znaleckých posudků pro účely soudních řízení a revizních posudků. Spolupracuje také na vývoji metodických a legislativních materiálu týkajících se oceňování majetku. 

František se podílel na ocenění celé řady podniků nejen vČeské republice zahrnující několik bank, pojišťoven a členů mezinárodních korporací. Bohaté zkušenosti pak získal při přípravě a následných obhajobách znaleckých posudků a revizních znaleckých posudků použitých v rámci řady soudních řízení. František pravidelně publikuje v českých odborných časopisech. 

V oboru působí přes 12 let. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a oceňování podniku. Dále pokračoval na Vysoké škole ekonomické postgraduálním studiem na Katedře financí a oceňování podniku, jejímž je také členem a vyučuje zde předměty specializované na oceňování podniku a podnikové finance. Ovládá češtinu, angličtinu a němčinu. 

Služby a odvětví, ve kterých působím