Jaroslav Dvořák

Senior Manager, Appraisal

Jaroslav Dvořák zastává funkci senior manažera oddělení oceňování podniků. Jeho odborným zaměřením je především oceňování podniků a jeho majetku, a to se specializací na podniky v energetickém průmyslu. Dále se specializuje na finanční plánování a kalkulace. V neposlední řadě se zaměřuje na oceňování pro účely mezinárodních účetních standardů (IFRS) a International Private Equity and Venture Capital Valuation  (IPEV) Guidelines. 

Jaroslav je koncesovaným odhadcem pro stanovení hodnoty finančního majetku, podniků, movitého a nemovitého majetku. Jaroslav se podílel na řadě projektů v České republice i v zahraničí.  

V oblasti oceňování působí více jak 15 letAbsolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a účetnictví. Mluví česky a anglicky. 

 

Služby a odvětví, ve kterých působím