Jaroslav Dvořák

Senior Manager, Appraisal

Jaroslav zastává funkci senior manažera oddělení oceňování podniků. Jeho odborným zaměřením je především oceňování podniků a jejich majetku, a to se specializací na podniky v energetickém průmyslu. Dále se specializuje na finanční plánování. V neposlední řadě se zaměřuje na oceňování pro účely mezinárodních účetních standardů např. metodu Purchase Price Allocation.

Jaroslav je koncesovaným odhadcem pro stanovení hodnoty finančního majetku, podniků, movitého a nemovitého majetku. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací finance a účetnictví. Mluví česky a anglicky.

 

 

Služby a odvětví, ve kterých působím