Petr Turczer

Senior Manager, Appraisal

Petr zastává funkci senior manažera oddělení oceňování nemovitého a movitého majetku. Zaměřuje se na ocenění developerských projektů v oblasti celého realitního trhu.

Petr pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti trhu nemovitostí. Petr je soudním znalcem v oboru oceňování nemovitého majetku.

Petr Turczer absolvoval Fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze (Ing.) a Ústav soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Vysoké škole ekonomické (Ph.D.), kde také vyučuje.

Mluví česky a anglicky.