Petr Turczer

Director, Appraisal

Petr Turczer zastává funkci direktora pro oblast oceňování nemovitého a movitého majetku. Zaměřuje se na ocenění developerských projektů v oblasti celého realitního trhu. 

Oceňování nemovitostí se Petr věnuje již 15 roků. Za tuto dobu se podílel na zpracování znaleckých posudků či cenových studií ocenění prakticky všech typů nemovitostí. Portfolio klientů je tvořeno tuzemskými i zahraničními klienty z řad soukromé sféry i státních institucí. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti trhu nemovitostí. Petr je soudním znalcem v oboru oceňování nemovitého majetku. 

Absolvoval Fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze a Ústav soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně. V současné době pokračuje v postgraduálním studiu na Vysoké škole ekonomické, kde také vyučuje. Mluví česky a anglicky.