GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 25. Ledna 2019

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí byl návrh zrušit karenční dobu. Karenční dobou jsou myšleny první tři dny pracovní neschopnosti, za které v současnosti není poskytnuta náhrada mzdy nebo platu. Více k návrhu také zde.

Dne 22. ledna 2019 přehlasovala poslanecká sněmovna parlamentu veto senátu, čímž bylo zrušení karenční doby schváleno. Návrh zákona bude nyní předložen k podpisu prezidentovi.

Pokud tak již nedojde k další změně, od 1. července 2019 budou firmy povinny vyplácet svým zaměstnancům náhradu mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti. Pro zaměstnavatele to bude znamenat zvýšení nákladů, ty by však měly být kompenzovány snížením odvodu na nemocenské pojištění, a to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %.