GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Miroslav Bleha | 25. Ledna 2022

Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

Sdílet článek:

V tomto stručném přehledu bychom vás rádi informovali o tom, jaké jsou důležité změny ve mzdové agendě v roce 2022.

Zvýšení minimální mzdy

 • Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzrostla ze současných 15 200 Kč na 16 200 Kč.
 • Minimální hodinová mzda vzrostla z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022

 • Limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplacených důchodů vzrostl na výši 583 200 Kč.
 • Zvýšil se limit pro slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení 16 200 Kč.
 • Zvýšila se minimální výše záloh na zdravotní pojištění.
 • Daňové zvýhodnění na děti – zvýšila se hranice pro vyplácení daňového bonusu, minimální výše příjmů podle § 6 a 7 zákona o daních z příjmů („ZDP“) činí 97 200 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro rok 2022, všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient, průměrná mzda

 • Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění pro rok 2022 vzrostl z 1 701 168 Kč na 1 867 728 Kč.
 • Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2022 vzrostl z 34 766 Kč na 36 119 Kč.
 • Přepočítávací koeficient pro rok 2022 se změnil z původních 1,0194 na 1,0773
 • Průměrná mzda (základ x koeficient) pro rok 2022 vzrostla z 35 441 Kč na 38 911 Kč.

Vyšší daňová sleva na poplatníka

 • Od roku 2022 dochází k dalšímu navýšení daňové slevy na poplatníka. Pro příjmy za rok 2022 bude ve výši 30 840 Kč.

Podmínky účasti na nemocenském pojištění

 • Od  1. ledna  2021   došlo ke zvýšení   rozhodného příjmu  pro vznik účasti na nemocenském pojištění  na částku 3 500 Kč a  tato výše  platí i pro rok   2022.

Zvýšení nemocenské dávky a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

 • Od 1. 1. 2022 se zvýšila náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem i nemocenská dávka hrazená Českou správou sociálního zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti díky zvýšení redukčních hranic.
 • S účinností od 1. ledna se zvyšuje náhrada mzdy a nemocenské i dlouhodobě nemocným zaměstnancům.

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2022

Redukční hranice:
První          227,15
Druhá        340,55
Třetí           681,10

Délka otcovské se zdvojnásobila

 • Dávka otcovské poporodní péče (zkráceně otcovská) jde nově čerpat dva týdny místo jednoho.

Vyšší maximální podpora v nezaměstnanosti

 • Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 21 488 Kč.
 • Nejvyšší podpora při rekvalifikaci může dosáhnout až 24 081 Kč za měsíc.

Vyšší legální přivýdělek při vedení na úřadu práce

 • Nově si můžete přivydělat maximálně 8 100 Kč měsíčně (hrubého).

Nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce

 • Nezabavitelné minimum pro dlužníka nově činí 8 006,25 Kč.
 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela nebo dítě nově činí 2 668,75 Kč.

Stravenkový paušál

 • Výše stravenkového paušálu pro rok 2022 – maximální hranice činí 82,60 Kč (70% z 118 Kč), pro rok 2021 to bylo 75,60 Kč.

Stravné při služebních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
 • Osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonných hmot se od 1. 1. 2022 mění následovně:

 • 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.