GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Miroslav Bleha | 26. Ledna 2021

Změny ve mzdové agendě pro rok 2021

Sdílet článek:

Ve stručném přehledu bychom vás rádi informovali o tom, jaké jsou změny ve mzdové agendě v roce 2021.

Zvýšení minimální mzdy

 • Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzroste ze současných 14 600 Kč na
  15 200 Kč.
 • Hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021

 • Limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů ve výši 547 200 Kč
 • Zvýšení limitu pro slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • Zvýšení min výše záloh na zdravotní pojištění
 • Daňové zvýhodnění na děti – zvýšení hranice pro vyplácení daňového bonusu, min. výše příjmů podle § 6 a 7 ZDP činí 91 200 Kč

Maximální vyměřovací základ pro rok 2021, všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficient, průměrná mzda

 • Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění pro rok 2021 vzroste z 1 672 080 Kč na 1 701 168 Kč.
 • Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2021 vzroste z 32 510 Kč na 34 766 Kč.
 • Přepočítávací koeficient pro rok 2021 se změní z původních 1,0715 na 1,0194.
 • Průměrná mzda (základ x koeficient) pro rok 2021 vzroste z 34 835 Kč na 35 441 Kč.

Zrušení superhrubé mzdy a solidární „přirážky“, zvýšení slevy na dani na poplatníka, zavedení stravenkového paušálu

 • Od 1. 1. 2021 se ruší superhrubá mzda a mění se výpočet daně z příjmů.
 • Od 1. 1. 2021 se zavádí sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % z hrubé mzdy a druhá zvýšená sazba ve výši 23 % z hrubé mzdy při měsíční hrubé mzdě vyšší než 141 764 Kč.
 • Základní sleva na dani na poplatníka se zvyšuje z 24 840 Kč na 27 840 Kč.
 • Zrušení limitu pro výplatu daňového bonusu 60 300 Kč.

Pro ilustraci výše uvedených změn přinášíme několik příkladů. Ve výpočtu je zohledněno zrušení superhrubé mzdy, nová výše měsíční slevy na poplatníka 2 320 Kč, ale nejsou do něj zahrnuty jiné slevy na dani. Výpočet je tedy pouze orientační.

Výše platu

Čistá mzda před daňovou změnou

Čistá mzda po daňové změně

Rozdíl

15 500 Kč

12 745 Kč

13 790 Kč

+ 1 045 Kč

20 000 Kč

15 850 Kč

17 120 Kč

+ 1 270 Kč

30 000 Kč

22 745 Kč

24 520 Kč

+ 1 780 Kč

40 000 Kč

29 630 Kč

31 920 Kč

+ 2 290 Kč

 

Zavedení stravenkového paušálu

Nově má zaměstnavatel možnost vyplatit zaměstnanci stravné paušální částkou, která při splnění dále uvedeného limitu nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění ani odvodům daní.

Osvobození na straně zaměstnance lze uplatnit, pokud činí peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování do 70 % horního limitu u zaměstnanců odměňovaných platem při pracovní cestě trvající 5-12 h (nelze kombinovat s jinými typy příspěvku na stravování).

Vyplacený peněžní příspěvek je daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele.

V některých případech, např. když zaměstnanci na stravenky nepřispívají nic, mohou být stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele finančně výhodnější. V případě zájmu vám výhodnost volby stravenky, nebo příspěvku na stravování propočteme.

Změny v dani z příjmu fyzických osob

 • Zaměstnání malého rozsahu – hrubý příjem do výše 3 500 Kč nebude podléhat pojištění.
 • Daň vybíraná srážkou – daň srážkou se bude vybírat u zaměstnanců, jejichž příjem v úhrnné výši nepřesáhne u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc částku 3 500 Kč.

Zvýšení nemocenské dávky a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

 • Od 1. 1. 2021 se zvýší náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem i nemocenská dávka hrazená Českou správou sociálního zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti díky zvýšení redukčních hranic.
 • S účinností od 1. ledna se zvyšuje náhrada mzdy a nemocenské i dlouhodobě nemocným zaměstnancům.

Redukční hranice pro náhradu mzdy v roce 2021

Redukční hranice

 

První

206,850 Kč

Druhá

310,275 Kč

Třetí

620,375 Kč

 

Změny ve výpočtu nároku dovolené

 • Nově se bude dovolená počítat v hodinách, nikoliv ve dnech, detailní informace můžete najít v našem článku z loňského roku.

Snížení limitu pro uplatnění úroků z hypotéky v návaznosti na prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitosti

 • Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dle § 4/1/b) zákona o daních z příjmů z 5 let na 10 let.
 • Snížení limitu pro uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru z 300 000 Kč na 150 000 Kč - změna se nevztahuje na úroky z úvěrů poskytnutých do 31.12.2020.

Nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce

 • Nezabavitelné minimum pro dlužníka nově činí 7 872,30 Kč.
 • Nezabavitelné minimum za manželku, manžela, nebo dítě nově činí 2 624,30 Kč.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

 • jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
 • osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné při služebních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné ve výši:

 • 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonných hmot se od 1. 1. 2021 mění následovně:

 • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny