GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2011

Změny v agenturním zaměstnávání od 1. ledna 2011

Sdílet článek:

Zákon o zaměstnanosti dosud neumožňoval účinně regulovat agentury práce, jejich činnost ani počet. Od 1. ledna 2011 dochází ke zpřísnění povolování a odejímání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Nejdůležitější novinkou je zavedení povinného pojištění agentur práce. Toto pojištění musí pokrýt nejméně 3násobek průměrného výdělku všech přidělených zaměstnanců. Toto pojištění má zvýšit právní jistotu zaměstnanců agentur. Každá stávající agentura práce musí Ministerstvu práce a sociálních věcí doložit nejpozději do 31. března 2011 potvrzení o pojištění proti úpadku. Nově vzniklé agentury musí toto potvrzení doložit do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení ke zprostředkování zaměstnání. Nedoloží-li agentura doklad o pojištění v zákonné lhůtě, povolení ke zprostředkování zaměstnání jí tím automaticky zaniká. V současné době probíhá jednání MPSV s pojišťovnami a je třeba celou záležitost sledovat.

Nově je dále možné nahlédnout do přehledu o udělených povoleních ke zprostředkování zaměstnání a o pokutách uložených úřady práce a inspektoráty práce za porušení povinností vyplývajících ze zákona.

Při podávání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání již žadatelé nemusí uvádět územní obvod, ve kterém budou působit. K žádosti se nově musí vyjádřit i Ministerstvo vnitra ČR.

Podrobnější informace naleznete na: http://www.mpsv.cz/cs/10041.