GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Října 2018

Změna zdanění investičních fondů

Sdílet článek:

V červenci 2018 byl schválen zákon, dle kterého se mění definice a zdanění základního investičního fondu. Novela zákona o daních z příjmů vstupující v platnost od 1. 1. 2019 upravuje definici základního investičního fondu a stanovuje nové podmínky pro investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Hlavní důvod změny je ten, že tyto fondy podléhaly zdanění ve výši 5 %, aniž by reálně prováděly investiční činnost a stát tak přichází o nemalé peníze na dani z příjmů právnických osob. Nově budou tedy tyto investiční fondy, v nichž bude právnická osoba (s výjimkou státu nebo státních firem) vlastnit více než 10% podíl, zdaňovány sazbou 19 %. Současně musí platit, že fond neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U ostatních základních investičních fondů zůstávají pravidla bez změny.