GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Prosince 2017

Změna Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku

Sdílet článek:

Dne 21. listopadu schválila rada OECD změnu Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která reaguje na projekt BEPS (Base erosion and profit shifting). Změny jsou v každém článku. V souvislosti s reakcí na projekt BEPS byly upraveny také komentáře k této Modelové smlouvě, názvy, preambule a úvodní slovo.

Z důležitých změn zmíníme:

  • předcházení umělému vyhýbání se vzniku stálé provozovny (čl. 5)
  • transparentní subjekty (čl. 1)
  • pravidlo omezení výhod a pravidlo testu hlavního účelu transakce (čl. 29)

Výsledkem projektu BEPS je Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI), která byla podepsána dne 7. června 2017. Každý signatář se před podepsáním mohl rozhodnout, jak k této úmluvě přistoupí. Česká republika se rozhodla, že přistoupí v povinné minimalistické variantě. Přijala pouze opatření, která vychází z akce číslo 6 a číslo 14 a upravují:

  • zabránění zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění, které by svým zněním mohly vytvořit příležitost k daňovým únikům nebo vyhýbání se zdanění
  • pravidlo testu hlavního účelu transakce a
  • opatření pro zlepšení řešení sporů

Z postavení České republiky k Mnohostranné úmluvě vyplývá, že Česká republika změní své bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění pouze v těchto bodech.