GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Petr Berdych | 21. Února 2023

Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Sdílet článek:

Dne 15. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb. Cílem této novely několika obchodněprávních předpisů je umožnit plně elektronické zakládání obchodních společností, zejména společnosti s ručením omezeným. Novela navazuje na novelu notářského řádu z minulého roku, která umožnila založení společnosti notářem za použití videokonference, a tedy i bez osobní přítomnosti zakladatelů.

Novela zrušila povinnost předkládat tzv. předběžné živnostenské oprávnění rejstříkovému soudu pro účely zápisu údaje o předmětu podnikání do obchodního rejstříku. Důvodová zpráva k novele argumentuje tím, že dojde k potřebnému urychlení vzniku společnosti a že případná absence živnostenského oprávnění společnosti nebude mít negativní dopad na práva třetích osob, neboť zákon je chrání před osobami neoprávněně vystupujícími jako odborníci.

Nebude též nutné předkládat některé listiny duplicitně (jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu), například právní důvod pro užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo.

Novela dále zakotvila povinnost ministerstva spravedlnosti vytvořit oficiální vzor zakladatelského právního jednání a vzor zveřejnit na svých internetových stránkách (dostupný je ZDE); vzor obsahuje i stručný komentář. Použijete-li vzor společenské smlouvy, je zápis vznikající společnosti do obchodního rejstříku notářem osvobozen od soudního poplatku, který by jinak u s.r.o. činil 2 700 kč.

S použitím vzoru společenské smlouvy je spojena i nižší výše odměny notáři za sepsání notářského zápisu o založení společnosti, která místo 4 000 Kč (a v závislosti na výši základního kapitálu i více) je snížena na 2 000 Kč.

Novela též s účinností od 1. 7. 2023 zavádí evidenci vyloučených osob, která bude obsahovat všechny osoby, u kterých bude překážka výkonu funkce dle § 47 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Tato evidence bude ale neveřejná a bude přístupná pouze soudu, notáři případně jiné osobě v případě úspěšné žádosti o poskytnutí informací z evidence.