GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Srpena 2011

Zahraniční daňové ráje

Sdílet článek:

V čase dovolených jsme pro Vás připravili malý exkurz do zahraničních daňových rájů a snad i několik typů pro Vaši letní dovolenou.

Daňové ráje jsou území, která svým nerezidentům umožňují výhodný daňový režim. Pokud bychom však chtěli zjistit, jak je daňový ráj definovaný, obecnou definici bychom hledali těžko. OECD kupříkladu považuje za daňový ráj jurisdikci, která splňuje následující kritéria:  

  1. má nominální nebo nulové daně – aby byla jurisdikce považována za daňový ráj, toto samo o sobě nestačí. Pro určení skutečnosti zda je daný stát daňovým rájem musí být kromě tohoto kritéria naplněny ještě další charakteristiky (viz bod 2 – 3),
  2. vykazuje nedostatek transparentnosti (dostupnost informací o společnostech),
  3. má zákony nebo administrativní postupy, které zamezují efektivní výměnu informací s vládami zemí, jejichž rezidenti v jurisdikci získávají daňové výhody.

OECD země, které jsou považovány za daňové ráje, bedlivě sleduje a vydává jejich seznam rozdělený na tři tzv. listiny. Černá listina udává přehled zemí, které nepřislíbily aplikaci pravidel pro výměnu daňových informací - jedná se o tzv. nespolupracující země, jejichž seznam je od první poloviny roku 2009 prázdný. Nejobsáhlejší seznam čítá listina šedá, na které jsou země (např. Malajsie, Belize, Filipíny apod.) které přislíbily implementaci pravidel pro výměnu daňových informací, ale prozatím je neimplementovaly do svého právního systému (zejména nepodepsali příslušné mezinárodní dohody). Třetím seznamem je listina bílá, která obsahuje země, které již do svého právního systému implementovaly pravidla OECD co se transparentnosti a výměny informací v daňových záležitostech týče a dodržují je (mimo jiné např. i Seychely, ČR, Nizozemí a většina dalších států EU).

Aby mohla být země přesunuta ze šedé listiny na bílou, musí mít uzavřeno 12 dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Četné daňové ráje proto začaly takového dohody uzavírat. Dle informací OECD v roce 2011 naplnila toto kritérium např. Panama, Costa Rica, Vanuatu a byly tak přesunuty na bílou listinu.  

Daňové ráje vs. daňová „pekla“

I ten nejkrásnější sen o nikdy nekončících daňových prázdninách se může poměrně rychle rozplynout v okamžiku, kdy dojde ke změně zákonů (ať už tuzemských či těch „rajských“) nebo k uzavření mezinárodních smluv upravujících daňové povinnosti rezidentů či předávání informací mezi smluvními zeměmi a z daňového ráje se rázem může stát daňové „peklo“.

Nepříjemnou zprávou v této oblasti je, že Česká republika začala uzavírat dohody o výměně informací v daňových záležitostech s vybranými zeměmi. Letos již byla podepsána dohoda s Britskými Panenskými ostrovy (British Virgin Islands), které jsou v Čechách podle výše uvedeného průzkumu poměrně oblíbenou daňovou destinací a s Jersey - největším a nejjižnějším ostrovem Normanských ostrovů (Channel Islands). Bližší informace o výměně informací jsme pro Vás připravili v našem dalším článku tohoto čísla.

Na seznamu daňových rájů je nicméně stále z čeho vybírat. Pojďme se nyní podívat na několik zajímavých evropských a mimoevropských jurisdikcí.

Evropské „onshore“ daňové ráje

Onshore destinace jsou často vyhledávány pro jejich ekonomickou, společenskou a politickou stabilitu. Právní systém je pro společnosti obvykle jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelný. Společnosti rovněž působí seriózněji ve vztazích vůči svým obchodním partnerům či správcům daně. Zisky na úrovni společností jsou v těchto destinacích zpravidla plně zdaňovány a zrovna tak je zdaňována i následná distribuce zisku společníkům. Daňová výhoda zpravidla spočívá v nižším daňovém zatížení u vybrané transakce, popř. typu daně. Přehled některých z nich u vybraných zemí ve vztahu k ČR udává následující tabulka:

 

Kypr

Nizozemí

Lucembursko

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

ano

ano

ano

Zdanění kapitálových příjmů - prodeje cenných papírů a podílů

ne*

ano

ne*

Zdanění výplaty dividend - zdroj v ČR

ne*

ne*

ne*

Sazba DPH

8%/15%

6%/19%

3%/6%/12%/15%

Sazbě daně z příjmů

10 %

20–25,5 %

21,84%

* při splnění zákonných podmínek** v přehledu nebyly zohledněny možné daňové výhody vyplývající ze směrnic EU

Mimoevropské „offshore“ daňové ráje

Offshore destinace se vyznačují tím, že mají benevolentní vztah k podnikatelskému prostředí. Zisky z podnikatelských aktivit nejsou u dané společnosti v této zemi zpravidla zdaněny vůbec nebo pouze minimálně v podobě ročního poplatku za „provoz společnosti“. Tyto destinace obvykle nabízejí naprostou anonymitu co se zveřejnění skutečného vlastníka příjmů nebo bankovních transakcí týče. Pro inspiraci přidáváme několik informací o vybraných destinacích:

Kajmanské ostrovy (Cayman Islands)

Jedná se o souostroví nacházející se v západní části Karibiku asi 160 km jižně od Kuby a severozápadně od Jamajky. Ostrovy nabízejí tropické počasí po celý rok, písečné pláže a korálové útesy. Kromě těchto krás nabízejí i nulové zatížení co se přímých daní týče (daně z příjmů, daně z nemovitostí, daně dědické apod.). Nicméně společnosti zde musí odvádět roční poplatky pohybující se od 3 do 500 tis. USD. Ostrovy dále uvalují dovozní clo v průměrné výši 20% a speciální turistické odvody.

Vanuatská republika (Vanuatu)

Jde o melanéský ostrovní stát, který se rozkládá na souostroví vzdáleném 1 750 km východně od Austrálie. V této oblasti vládne vlhké tropické a rovníkové klima a průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 22 – 27 °C. Příjemné je i zdanění příjmů – neplatí se zde žádné daně (týká se příjmů právnických i fyzických osob a kapitálových příjmů). Podnikatelé však musí státu odvádět poplatek z příjmů z pronájmu ubytovacích zařízení, pozemků a pravidelné roční poplatky za provoz společnosti.

Bahamské ostrovy (Bahamas)

Souostroví leží Atlantském oceánu, jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby. Tvoří dlouhý řetěz nízkých vápencových a korálových ostrovů. Podnebí je tropické a průměrné teploty dosahují v nejteplejším srpnu 28°C, v nejstudenějším únoru 21 °C. Vřelé jsou i výše sazeb daní z příjmů, které jsou nulové. Nicméně Bahamy uvalují vývozní a dovozní cla, zdaňují hazard, turismus a společnosti musí odvádět roční provozní poplatek.

Inspirace u tuzemských společností

Inspirovat se je možné i v České republice (ČR), kde patřily v roce 2010 k nejoblíbenějším daňovým rájům Nizozemí, Kypr a Lucembursko. Počet společností s vlastníkem z daňového ráje v roce 2010 činil 11 424 resp. 3,36 % společností působících v ČR.  Tato informace vyplynula z analýzy, kterou provedla Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA). ČEKIA každoročně zveřejňuje informace o vývoji počtu českých společností, které jsou vlastněny společností se sídlem v daňovém ráji. Zveřejněné informace je však nutné brát s rezervou, neboť ČEKIA tento typ informací čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů a při výpočtu zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Největší absolutní přírůstek v roce 2010 zaznamenal Kypr se 139 společnostmi a k nejvyššímu relativnímu přírůstku došlo u jurisdikcí Monako +33 % a Seychely +26 %. Celkově v roce 2010 došlo k poklesu zájmu českých společností o přesun sídla do daňových rájů a meziroční nárůst tak vzrostl pouze o 2,5 %, což představuje nejmenší meziroční přírůstek za posledních pět let, co ČEKIA tyto statistiky sleduje. Vysvětlení ČEKIA je následující: „Důvodem poklesu zájmu podnikatelů o daňové ráje souvisí s jistou nasyceností trhu, pokračující složitou ekonomickou situací v Česku, stejně jako mírným optimismem podnikatelů po vítězství pravice v parlamentních volbách nebo tlakem vlád vyspělých zemí, včetně Česka, na daňové ráje a jejich snahy o uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech.".  Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje v letech 2008 - 2010 včetně propočtůabsolutních a relativních změn mezi roky 2009 a 2010 ukazuje následující tabulka:

Země

31.12.2010

Relativní změna

Absolutní změna

31.12.2009

31.12.2008

2009 - 2010

2009 - 2010

Bahamy

35

6,06%

2

33

33

Belize

83

7,79%

6

77

55

Bermudské ostrovy

5

-16,67%

-1

6

6

Britské Pan. ostrovy

422

-0,47%

-2

424

441

Gibraltar

66

-5,71%

-4

70

61

Jersey

0

-100,00%

-5

5

5

Kajmanské ostrovy

32

-3,03%

-1

33

33

Kypr

1 550

9,85%

139

1 411

1 150

Lichtenštejnsko

245

-6,49%

-17

262

275

Lucembursko

1 254

1,05%

13

1 241

935

Monako

64

33,33%

16

48

40

Nizozemské Antily

14

7,69%

1

13

14

Nizozemí

4 519

-0,70%

-32

4 551

3 474

Panama

170

4,94%

8

162

108

Seychelská republika

330

25,95%

68

262

225

USA

2 635

3,54%

90

2 545

2 135

Celkem

11 424

2,52%

281

11 143

8 990

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

S výběrem destinace Vaší letošní dovolené Vám neporadíme, ale pokud byste měli zájem o některou z daňově zajímavých destinací, rádi Vám podáme podrobnější informace, případně pomůžeme s výběrem.