GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 23. Dubna 2015

Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

Sdílet článek:

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí shledal, že krajský soud a správce daně dospěli k nesprávnému právnímu závěru v případě stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění u mank. Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě Mank, dle názoru NSS, nelze chápat pouze rozvahový den.

V předmětném sporu bylo stěžejní otázkou určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění v případě zjištěného manka. Zatímco správce daně a krajský soud zastávali názor, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je rozvahový den, k němuž mělo být manko inventarizací nejpozději zjištěno, daňový subjekt byl toho názoru, že za den uskutečnění zdanitelného plnění manka se považuje okamžik, ke kterému bylo manko fyzicky zjištěno.

Ačkoliv NSS neposkytl úplné a zcela jasné vodítko, ke kterému dni vzniká daňovému subjektu povinnost vykázat uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank, NSS jednoznačně zamítl právní závěry správce daně a krajského soudu, kteří tvrdili, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je pouze rozvahový den.

Ve svém rozhodnutí NSS zdůraznil, že pří vyměření daně z přidané hodnoty v případě mank je nutné důsledně rozlišovat mezi účetní a daňovou rovinou, kde zákon o DPH vychází z okamžiku zjištění manka a ten určuje za den uskutečnění zdanitelného plnění. Z toho důvodu není možně, dle názoru NSS, stanovit za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank pouze rozvahový den.

V případě, že jste se setkali s problematikou stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank, neváhejte nás, prosím, kontraktovat. Rádi Vám pomůžeme posoudit Vaši konkrétní situaci a nastavit tak správný postup, který bude minimalizovat riziko, že správce daně doměření daň a penále v případě nesprávného stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank.