GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Března 2014

Víte jak správně zaplatit daň?

Sdílet článek:

S účinností k 1. 1. 2013 došlo ke změně uspořádání finanční správy díky nabytí zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Touto změnou uspořádání došlo také ke změnám v placení daní, kdy tento zákon zrušil původních 199 finančních úřadů a výběrem daní nově pověřil pouze 14 finančních úřadů (z toho je jeden finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a zbývajících 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky, který má sídlo v Praze.

Na základě informace zveřejněné na stránkách Finanční správy ze dne 18. 2. 2014 si dovolujeme upozornit poplatníky, aby si před odesláním platby finančnímu úřadu zkontrolovali správnost bankovního účtu příslušného finančního úřadu. Česká národní banka totiž otevřela pro vzniklé finanční úřady nové bankovní účty. Banka dále od 1. 1. 2013 po dobu dvou let automaticky převádí platby, které byly chybně zaplaceny na již zrušené bankovní účty na nástupnické účty nových finančních úřadů. Ovšem dovolujeme si upozornit, že od 1. 1. 2015 všechny tyto platby zaslané na již neexistujících 199 finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příjemců. Proto pokud se chcete vyhnout penalizacím za opožděné placení daně, doporučujeme zkontrolovat si před odesláním platby správnost čísla bankovního účtu.

Podrobný popis, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu, můžete nalézt například v čísle 08-2013 Finančního zpravodaje pod následujícím odkazem:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Financni-zpravodaj_2013-08.pdf.

Seznamy aktuálních bankovních účtů, čísla matrik a předčíslí účtů pro placení daní naleznete pod následujícím odkazem na stránkách Finanční správy:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu.

Máte-li zájem o detailnější informace k placení daní, neváhejte nás prosím kontaktovat.