GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 29. Prosince 2016

Veto prezidenta k návrhu snížení sazby DPH

Sdílet článek:

Dne 20. 12. 2016 prezident Zeman vetoval návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou mělo dojít k přeřazení novin a časopisů z první snížené sazby daně ve výši 15 % do druhé snížené sazby daně ve výši 10 % a která měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2017. Důvodem prezidentova veta je skutečnost, že se snížením sazby nepočítá návrh státního rozpočtu na rok 2017, návrh je nesystémový a zavedením novely by nedošlo ke snížení ceny a zvýšení prodejnosti novin a časopisů. Pro úplnost dodáváme, že návrh předmětné novely byl předložen skupinou poslanců KSČM a vláda ČR se s ním neztotožnila.